Delegace pana ministra přinesla posílení vzájemné spolupráce

Delegace pana ministra přinesla posílení vzájemné spolupráce

Kamil Jankovský byl po mnoha letech prvním z českých ministrů, který do Číny odcestoval přímo na pozvání čínské vlády.

 

Součástí delegace byli představitelé CzechTourismu, Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce, Letiště Praha a.s., Magistrátu hl. m. Prahy a zástupce Liberty International, jednoho z největších tour operátorů mezi Evropou a Asií. Veškerá plánovaná jednání proběhla na otevřené a přátelské úrovni a došlo k pojmenování konkrétních výzev, které jsou mezi Českou republikou a Čínou v oblasti vzájemného posílení rozvoje cestovního ruchu.

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský výsledky cesty shrnul slovy: „Návštěva Číny potvrdila naše plány a vize spojené s velkým rozvojovým potenciálem spolupráce mezi Českou republikou a Čínou, potažmo celou Asií. Domnívám se, že naše rozhodnutí posílit reprezentaci České republiky v této oblasti je správné a důležité pro rozvoj české ekonomiky a to nejen v oblasti cestovního ruchu“.

Za CzechTourism ministrova slova doplnil ředitel agentury Rostislav Vondruška: „Pro další rozvoj turismu oběma směry bude klíčové zahájení pravidelného leteckého spojení mezi Prahou a Pekingem nebo Šanghají. Všichni členové delegace přispěli během jednání svým dílem k dosažení tohoto cíle a reakce čínské strany byly velmi vstřícné. Druhým velkým tématem bylo pořádání bilaterální konference v Česku, pravděpodobně v polovině příštího roku, kde by se jednalo o naplňování 12ti bodů spolupráce nabídnutých čínskou stranou letos ve Varšavě. Velmi reálně se také jeví spolupráce v mediální oblasti, zejména v televizní a filmové tvorbě a účasti na příslušných festivalech v obou zemích.“

Jan Kohout, prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce, ocenil iniciativu premiéra ČLR Wen Jiabaa z Varšavy z dubna letošního roku: “Snaha o spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy a Čínou je pro Českou republiku a její ekonomiku obrovskou příležitostí. Jsem velmi rád, že ji ministerstvo pro místní rozvoj aktivně rozvíjí, a že se z jednání v Číně vracíme jak s konkrétními výsledky, tak s jasnými plány pro oblast cestovního ruchu, přímého leteckého spojení i propagace Česka v zahraničí.“

Také Jiří Pos, předseda představenstva a ředitel Letiště Václava Havla Praha, a. s., která provozuje mezinárodní Letiště Václava Havla Praha, potvrdil značný potenciál čínské turistiky: „Letiště Václava Havla Praha je velmi komfortní z pohledu uspořádání infrastruktury, na přestup z Terminálu 1 do schengenského Terminálu 2 je třeba minimum času v řádu minut. Geografická poloha Prahy z pohledu dalších letů po Evropě je také výhodná. Zájem čínských turistů o Prahu dokumentuje skutečnost, že i když přímý let neexistuje, přesto používají komplikovanější spoje s přestupem. Na druhou stranu by tento přímý spoj uspokojil i zájem českých cestujících, kteří plánují let do Číny či dalších jihoasijských zemí.“

„Vytvoření podmínek pro snazší dostupnost naší země, podporou vytvoření přímé linky z jedné z metropolí Číny do Prahy, přinese bezpochyby pozitivní ekonomické efekty. Oboustranná snaha o kooperaci mezi Čínou a Českou republikou existuje již dlouho. Praha to potvrzuje například smlouvou o kulturní výměně s městem Šanghaj,“ dodává Jan Kalousek, zastupitel hl. m. Prahy, člen výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy.

 

Jankovský: Čína má pro ČR ohromný potenciál v oblasti turismu

V těchto dnech se z Číny vrátila delegace vedená ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. Ten si vzal za úkol vyjednat cesty a podmínky pro zvýšení přílivů čínských a asijských turistů do České republiky. Pro svá jednání využil setkání na nejvyšší úrovni s představiteli čínského ministerstva zahraničí, CNTA (National Tourism Administration of The People’s Republic of China), čínských médií (CCTV a Shanghai Media Group), navštívil také největší veletrh cestovního ruchu v Asii – CITM 2012 (China International Travel Mart). Kamil Jankovský byl po mnoha letech prvním z ministrů, který do Číny odcestoval přímo na pozvání čínské vlády.

Při společných jednáních vznikly tři hlavní okruhy témat. Nutnost posílit konzulární služby v Číně tak, aby bylo pro potenciální turisty možné jednodušším způsobem získat víza. Jen za těchto podmínek budou ochotni navštívit Českou republiku jako bránu pro vstup do střední a východní Evropy. Na potřebu rychlejšího vydávání víz navazuje nutnost přímých letů. Mezinárodní nárůst leteckých linek v Číně stoupá a je tedy nezbytné podporovat možnost vzniku přímého letu mezi Čínou a Českou republikou. Praha by se tak mohla stát opravdu hlavním vstupním místem právě pro cesty po střední a východní Evropě.

Posledním důležitým okruhem je nutná účelná propagace České republiky v Číně. Tento úkol má ve svých rukou přímo ministr Kamil Jankovský. V průběhu příštího roku by měla vzniknout zastoupení CzechTourismu, kromě v Pekingu také v Šanghaji a Hongkongu.

„Pro Českou republiku je cestovní ruch stále ještě odvětví, ve kterém nejsou využity všechny možnosti obchodního růstu. V současné době vytváří 4,4 – 5,2% HDP. Je proto důležité soustředit se na země s velkým turistickým potenciálem a tím Čína bezpochyby je. Velký význam má cestovní ruch také pro poznávání kultur a vzájemné porozumění mezi národy. To je klíčové proto, abychom mohli spolupracovat i v dalších oblastech. Důležitým mezníkem bude také podepsání Memoranda o vzniku Aliance cestovního ruchu mezi Čínou a 16ti zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy (SVE)“, říká k tématu spolupráce v oblasti cestovního ruchu ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Zdroj: Oficiální zpráva ministerstva pro místní rozvoj ČR