„Vytváříme strategický projekt dlouhodobého partnerství“

„Vytváříme strategický projekt dlouhodobého partnerství“

Prezident Komory Jan Kohout poskytl rozhovor deníku Právo o činnosti Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce. Níže je jeho celé znění, jak jej tento deník otiskl.

 

V Praze ve středu večer slavnostním zasedáním odstartovala svoji činnost Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce. V jejím čele jste stanul vy jako bývalý šéf diplomacie ČR. Rozmýšlel jste se dlouho, než jste na tuto nabídku kývl?

Už jako ministr zahraničí jsem usiloval o rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Čínou tak, aby jejich úroveň odpovídala možnostem a potenciálu obou zemí a byla na, řekněme, přinejmenším standardní evropské úrovni. Proto jsem nad nabídkou ani na moment neváhal. Ihned jsem uvažoval, jaké konkrétní kroky je třeba podniknout, aby se činnost komory rozběhla. Co vše je třeba udělat, abychom maximálně využili unikátní situace, která vznikla. Myslím tím to, že se zpomalením hospodářského růstu je zapotřebí intenzívněji využívat veškerého prostoru ke zvýšení exportu, na kterém je naše hospodářství do značné míry závislé. Velký, ale neuvěřitelně tvrdý a konkurenční čínský trh je výzvou pro naše podnikatelské subjekty. Stejně tak i čínské investice, které by českému hospodářství mohly výrazně pomoci.

A co okruh spolupracovníků? Jsou to také profesionální politici či diplomaté, anebo i lidé takříkajíc z terénu?

Moji spolupracovníci ve vedení česko-čínské komory jsou lidé kompetentní, spolehliví, erudovaní, mající hluboké znalosti i zkušenosti z praxe. Dohromady vládneme množstvím vhodných a potřebných kontaktů jak v Čechách, tak i v Číně. Jsme tým, kde každý přináší své dosavadní knowhow. Stručně řečeno – je to tým s velkým potenciálem. Významným faktorem i předpokladem úspěchu komory je také členství firem, jako jsou PPF, Vítkovice, Korado nebo Weil, Gotshal & Manges. Jednáme také s ČEZ či se Škodou Auto… To jsou společnosti s bohatými aktivitami a zkušenostmi z čínského trhu a s ambiciózními plány do budoucna. Jejich členství vypovídá o důvěře v naši komoru a zároveň ji posiluje při jednání s čínskými partnery.

Název komory nasvědčuje tomu, že nejde pouze o klasický obchod. Koho chcete oslovit?

Hlavním předmětem naší činnosti, tak jak už vyplývá i ze stanov, bude podpora a pomoc českým i čínským podnikatelským subjektům. Je to náš core business. Nicméně jsme přesvědčeni, že je důležité a potřebné se věnovat nejen B2B (business-to-business), ale i P2P (peer-to-peer, síťové komunikaci zainteresovaných lidí – pozn. red.). Chceme se aktivně zapojit do kulturních, společenských, turistických a mládežnických projektů a pomáhat je vytvářet, včetně výměn. Jsem přesvědčen, že takové aktivity, směřující k lepšímu a hlubšímu poznání partnera, přispívají k realistickému pohledu, nezatíženému stereotypy či ideologií. Hlubší poznání partnera, jeho tradic a historie uvažování je předpokladem dlouhodobého partnerství, které se zpětně promítá i do obchodních a hospodářských vazeb. Česko-čínská komora je tedy strategickým projektem, který by měl přispět k rozvoji ve všech sférách.

Jaká je dosavadní reakce?

První ohlasy jsou velice pozitivní a povzbudivé na obou stranách. Nemálo českých firem se již teď na nás obrací se svými konkrétními žádostmi o zprostředkování kontaktů či ověření čínských partnerů. Tedy s požadavky spadajícími pod klasickou agendu, přestože jsme ještě formálně nebyli uvedeni na trh. Komora chce pomáhat českým i čínským podnikatelským subjektům také při organizování cílených misí, diskusních fór a seminářů. Chceme přesvědčit české podnikatele o naší přidané hodnotě pro jejich práci a pomáhat jim jejich byznys dovádět do úspěšného konce. Registrujeme už velký zájem o konkrétní obchodní pomoc či spolupráci od firem jako ČKD či Průmyslová zóna Holešov.

A co Číňané? Už jste přijali nějakou návštěvu, nebo máte někoho v hledáčku?

Z čínské strany o členství v Komoře už projevila zájem firma Huawei, jeden z největších světových výrobců telekomunikačních zařízení. Další podniky si vyžádaly informace. Jsme téměř v permanentním kontaktu s velvyslanectvím ČLR, zvláště jeho obchodně-ekonomickým úsekem. Přestože jsme ještě na trhu „noví“, už jsme připravili v Praze program a jednání čínské energetické společnosti State Grid Corporation of China. Je osmou největší firmou na světě a má velmi dobré výsledky v oblasti elektromobility. Vedení jejich dceřiné společnosti NCGC už jednalo s českými partnery z ČEZ a ČEPS a jednání dopadla podle mého názoru k oboustranné spokojenosti.

Jakým způsobem hodláte informovat o činnosti českočínské komory?

Komora má již plně funkční webové stránky (www.czechchina. com). Na nich lze nalézt jak základní informace o členství či stanovách, tak o dosavadních i připravovaných aktivitách. Stránky jsou zatím v češtině a angličtině, ale v několika příštích dnech budou přístupné také v čínštině. Na závěr října chystáme ve spolupráci s velvyslanectvím ČLR v ČR několikadenní cestu vedení komory do Pekingu. O jejích výsledcích budeme informovat prostřednictvím zvláštního bulletinu i médií.

Zdroj: Deník Právo, 13. října 2011