Roman Prymula: Chceme čínské medicíně poskytnout adekvátní prostor

Roman Prymula: Chceme čínské medicíně poskytnout adekvátní prostor

Fakultní nemocnice v Hradci Králové je první nemocnicí v České republice, která otevře kliniku tradiční čínské medicíny. Požádali jsme ředitele nemocnice pana Romana Prymulu, aby nám objasnil, co k tomu nemocnici vede a co bude pacientům poskytovat.

 

Pane řediteli, na co se bude klinika tradiční čínské medicíny soustředit?

Klinika tradiční čínské medicíny by měla v první etapě rozvíjet zejména akupunkturu a léčbu bolesti, následně však předpokládáme plnohodnotný rozvoj včetně herbální medicíny.

 

Proč jste se pro něco takového rozhodli?

Při hledání možností spolupráce s Čínou jsme se seznámili s modelem kombinace tradiční čínské medicíny a západní medicíny. Čínská medicína je často démonizována a řadou lékařů považována za šarlatánství. My ji chceme zasadit v kontextu medicíny založené na důkazech a poskytnout ji adekvátní prostor. Právě fakultní nemocnice by měla být zárukou kvality celého procesu.

 

Jaký bude přínos?

Chceme využít prokazatelných výsledků tradiční čínské medicíny v oblasti léčby bolesti, ale využít ji i v anestezii. Měla by sloužit i chronickým pacientům.

 

 Kdy začne klinika tradiční čínské medicíny fungovat?

Celý proces chceme fakticky spustit na podzim tohoto roku, ale realizace je složitější než se na první pohled zdálo. V tuto chvíli musíme dořešit zejména prostorové umístění.

 

Jakou formou bude péče poskytována?

Péče bude v první etapě dominantně poskytována ambulantně a formou samoplatby. Následně chceme rozvíjet i péči lůžkovou.

 

Kde se vezmou lékaři? A kolik jich bude?

Chceme využít čínské i české lékaře. Zatím pracujeme s variantou čtyř týmů. Zde nepochybně může dojít k dalšímu vývoji a celá klinika bude modifikována podle reálného zájmu.

 

Budou Čechům rozumět?

Jazykovou bariéru musíme jistě brát v potaz. Optimální budou čínští lékaři s kombinací anglického či německého jazyka, čeští lékaři budou komunikaci napomáhat. Uvažujeme ale i o překladateli z čínštiny do češtiny.

 

Kdo bude léčbu hradit a jakým způsobem?

Tuto formu péče u nás zatím pojišťovna, na rozdíl od sousedního Německa, nehradí. Veškerá péče tedy bude hrazena přímo pacienty. Nemocnice ji nemůže dotovat z jiných zdrojů a celkové hospodaření kliniky musí být vyrovnané.

 

Plánujete třeba nějakou spolupráci s nějakým čínským zdravotnickým zařízením? Nebo o něčem takovém třeba do budoucna uvažujete?

Navázali jsme spolupráci s provincií Hunan, ale i s Pekingem a Šanghají. Bez této spolupráce si rozvoj kliniky neumíme představit a chtěli bychom zřídit de facto model společného pracoviště, jak se to podařilo právě v Německu.