Delegace vedení Komory se účastní Boao Forum for Asia

Delegace vedení Komory se účastní Boao Forum for Asia.