„Chceme představit české umění na čínské scéně“

„Chceme představit české umění na čínské scéně“

Delegace zástupců čínských kulturních institucí a organizací přijela ve dnech 14. – 18. července 2014 do České republiky, aby poznávali českou kulturu pro možnou budoucí spolupráci a případné představení české kultury čínskému publiku. Při té příležitosti poskytl rozhovor pan Zhu Ke´king, vedoucí představitel delegace a výkonný místopředseda organizace China Association of Performing Arts.

 

Proč jste přijeli na návštěvu České republiky?

Máme tři cíle. Ten první je seznámit se s českou kulturou. Neřekl bych s kulturou všeobecně, ale přesněji s takovou, která se odehrává na pódiích. Čína v současné době dosáhla obrovského úspěchu a vyvolává pozornost celého světa, ale přeci jen od doby zavedení politiky otevření se ke světu je to teprve třicet let, to znamená od reformy čínské ekonomiky. Pokud se jedná o reformy v oblasti kultury, je to ještě kratší doba, tedy méně než třicet let. Proto musím říct, že naše znalost různých forem umění a kultury ve světě není tak komplexní. V minulých letech se naše pozornost soustředila spíše na Ameriku nebo na velké západoevropské země. Třeba letošní návštěva Česka a Polska je však pro nás překvapující. Při minulé delegaci do Evropy jsme zase byli ve třech pobaltských zemích. Je pro nás překvapující, že právě v těchto zemích je projev kultury a umění velmi bohatý a jsou tu velmi zajímavé různé formy vystoupení. Technika, schopnost umělců je na vysoké úrovni. Je pro nás velmi zajímavá inovace. Právě zde vidíme ten inovativní přístup k umění. Navíc ta inovace se neprojevuje pouze ve formě technické. To znamená, jak se to provede, ale také v duchu umění. Vlastně ta inovace doprovází umění jako celek.

Budu-li velmi upřímný, na světě je spousta pochybností o takzvaném čínském snu. Chceme prostřednictvím kultury, prostřednictvím umění, předat signál z Číny, že čínský národ je národem milovníků míru. To je náš další cíl.

A za třetí máme obrovský zájem získat české umění do Číny. Naším hlavním cílem je tedy nakupovat zde umělecká díla, produkty a přivézt je na čínskou scénu. V průběhu této cesty jsme se spojili s dotyčnými příslušnými orgány a subjekty a projednávali jsme možnosti vzájemné spolupráce. Musím říct, že naše cesta byla velmi úspěšná.

 

Česká republika je ve srovnání s Čínou velmi malá. Myslíte si, že česká kultura může Číňany oslovit?

Co se týče produktů z čistě tržního hlediska, samozřejmě zajímavé jsou takové, po kterých je na čínském trhu poptávka. V průběhu této cesty jsem se seznámil se spoustou operních a divadelních vystoupení a ten projev je mnohem inovativnější, mnohem novější. Musím říct, že si uvědomujeme, že jsme hodně konzervativní.

Docela zajímavé je, že na základě zdejší prezentace jsem se dozvěděl jednu věc, která je rozdílná mezi Čínou a Českou republikou. Státní soubory tady mají velmi hojnou spolupráci se zahraničím. To v Číně jsou státní umělecké soubory velmi uzavřené a vytváří nové produkty pouze ve svém úzkém kruhu, bez spolupráce s jinými. Proto si myslím, že spolupráce mezi námi by neměla být pouze na bázi čistě nákupu a prodeje, to znamená koupit české umění do Číny a kupovat čínské umění do Česka. Naopak by to mělo být hlubší vzájemné propojení. Měli bychom vytvářet nové produkty vzájemné spolupráce. Vytvářet nové a společně.

 

Dohodli jste se už během Vaší zdejší návštěvy na něčem konkrétním?

Jak jsem už řekl, cíl naší cesty je seznámit se s českou kulturou a nakupovat českou kulturu. Z hlediska seznamování se dá říci, že jsme rámcově poznali českou kulturu. Z hlediska nákupu ale v současné době vidíme pár problémů. Některá velmi zajímavá vystoupení z Česka jsou velmi kvalitní a na vysoké úrovni, ale neodpovídají a nesplňují předpoklady a požadavky čínského trhu. Čínský divák není zvyklý sledovat takové představení…

V průběhu těch dvou dnů jsme toho viděli spoustu a je potřeba čas, abychom v tom udělali systém a jasno. Po našem návratu na tom začneme pracovat. Každoročně pořádáme veletrh umění, kde je velmi hojná účast. Jenom z čínské strany je tam přes tisíc účastníků. Z těch asi padesáti nám prezentovaných představení vybereme ty, které jsou vhodné pro čínský trh, aby v dubnu příštího roku vyrazily do Číny na tento veletrh. Pozval jsem už Divadelní institut. Chtěli bychom ve spolupráci se Smíšenou česko čínsko komorou vzájemné spolupráce udělat při této příležitosti seminář nebo akci, která se bude specializovat pouze na umění z Česka. Samozřejmě nechceme a ani neočekáváme, že do Číny na tento veletrh vyrazí všechny ty umělecké soubory. Stačí nám, kdyby to bylo třeba v podobě promítání videí nebo ukázek vystoupení. Tak bychom mohli ukázat a představit manažerům různých uměleckých zařízení, aby se seznámili s tím, co Česká republika nabízí. Předpokládám, že následně přijedeme do Česka podruhé s těmito konkrétními zájemci už za konkrétně vybranými partnery. V průběhu této návštěvy by mohli podepsat dohodu o spolupráci. Tohle si myslím, že je velmi efektivní, protože na jedné straně je to velmi rychlá komunikace a na druhé straně není zbytečná útrata, nemusí se platit za nákladné cestování.

Umění v každé zemi musí čelit dvěma problémům. Za prvé jsou to peníze, ale ty si dokážeme nějakým způsobem vyřešit. Ale je potřeba, aby čínští diváci věděli a seznámili se s tím českým uměním. Před tím, než jsem vyrazil do Česka, jsem také nic moc nevěděl. V průběhu své návštěvy jsem si však uvědomil, že české umění je velmi zajímavé. Proto je nejdříve nutná propagace, abychom přilákali diváky do divadel. Můžeme tedy před samotným vstupem umění do Číny udělat takovou skupinovou propagaci a jejím prostřednictvím bychom vyřešili dvě věci. Jednou je seznámení s českým uměním a tou druhou finance, protože bychom touto akcí mohli získat sponzory.

 

Zaměřujete se nyní na výběr kultury jen z vytipovaných zemí, nebo je to rozšiřování dosavadního okruhu?

Čína je přece jenom velká země, takže naše pozornost se bude věnovat samozřejmě všem zemím na celém světě. Navíc Čína už vybudovala velmi intenzivní kontakt a vztah se zeměmi západní Evropy a Amerikou a ten kontakt a spolupráce budou pokračovat dál. Na rozdíl od minulosti už teď však nehledíme jenom na tyto země, ale už rozšiřujeme svůj okruh i do zemí, jako je Česko. Musím ale říci, že některá díla nejsou vhodná na čínský trh.

 

Před návštěvou Česka už jste byli v Polsku. Máte tedy srovnání v rámci střední Evropy. Jak se Vám v Čechách líbilo?

Tady se nám nejvíce líbilo pivo. Během pobytu v Polsku jsme toho také viděli mnoho a kolega, který nás celou dobu doprovázel, s námi procestoval spoustu měst a bylo to hodně náročné. V Česku jsme však cítili tu vřelost od Komory. Sice ten výsledek může být podobný nebo stejný, ale je trochu rozdíl v tom, že někdo dělá svoji práci čistě proto, že je to jen jeho práce, a nebo jako Komora, že dělá tu práci proto, že ho to baví a přístup k té práci má, že má srdce v dlaních.

 

Jak hodnotíte činnost Komory?

Považuji Komoru za organizaci, která sehrává velmi důležitou roli. Činnost Komory pokrývá velikou škáru oblastí. Samozřejmě v Česku také existují různé organizace, které se věnují pouze umění, ale my chceme strategickou spolupráci navázat s Komorou a přes ní ji rozvíjet s odbornými uměleckými subjekty. Musím říct, že v Česku subjektů, kterých dokáží to, co Komora, není mnoho.