Foto: Ⓒ Milan Marenčák

Foto: Ⓒ Milan Marenčák

Poklady staré Číny se představují v Praze

Poprvé v dějinách jsou v České republice ke spatření stovky i tisíce let staré poklady staré Číny, artefakty nevyčíslitelné umělecké a historické hodnoty včetně dvou vojáků osmého divu světa, terakotové armády. A to na výstavě Poklady staré Číny, která otevřela své brány všem návštěvníkům 8. srpna 2014 v Císařské konírně Pražského hradu. Jedná se o jeden z největších projektů v rámci česko-čínských kulturních vztahů. Návštěvníci spatří průřez pěti tisíci lety dějinného vývoje jednoho z nejvýznamnějších světových států.

 

Slavnostní zahájení ojedinělé výstavy se uskutečnilo 7. srpna 2014 za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR pana Jana Mládka, státního tajemníka pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR pana Tomáše Prouzy, náměstkyně ministra kultury ČR paní Kateřiny Kalistové a velvyslankyně ČLR v ČR paní Ma Keqing, které spolu s prezidentem České republiky nad výstavou převzaly záštitu. Zahájení výstavy se dále zúčastnil zástupce ředitele organizace Art Exhibitions China pan Zhou Ming a ředitel Správy Pražského hradu pan Ivo Velíšek.

„Je pro mne ctí být přítomna dnešnímu zahájení výstavy Poklady staré Číny, výstavy, která po dlouhé době představí českým návštěvníkům souhrnný pohled na čínské umění a řemeslo od počátků čínské civilizace až po vládu poslední dynastie,“ uvedla Kateřina Kalistová s tím, že výstava se koná v roce, kdy si ČR a ČLR připomínají 65 let od navázání vzájemných diplomatických styků a právě tato výstava bude patřit k významným aktivitám pořádaným při této příležitosti.

Paní náměstkyně při této příležitosti připomněla, že v posledních letech jsme svědky dynamického rozvoje česko-čínské spolupráce v řadě oblastí, kulturu nevyjímaje. „Jen pro ilustraci, v květnu v Číně hostovala Česká filharmonie, v současné době se v Číně představuje výstava českého skla ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, probíhá natáčení čínského filmu v Praze a další dva se připravují, v září se v Praze a v Ostravě představí čínské umělecké soubory – Komorní orchestr Zakázaného města, Yunnan Voice a Kung Fu Dance a tak bych mohla ve výčtu pokračovat,“ dodala paní náměstkyně.

 

MT0A0001MT0A0015MT0A0116MT0A0117MT0A0147MT0A0157MT0A0170MT0A0176MT0A0196MT0A0191MT0A0203MT0A0209MT0A0224MT0A0242MT0A0232MT0A0273MT0A0058MT0A0067MT0A0027MT0A0037MT0A0066MT0A0034MT0A0006MT0A0021MT0A0039MT0A0044MT0A0073

Foto: Ⓒ Milan Marenčák

 

Vzájemné poznávání kulturních hodnot, ke kterému dochází, je podle ní důležité pro mezinárodní spolupráci ve všech směrech, ať již jde o spolupráci v oblasti kulturní, vzdělávání, ekonomické či jiné. „Výměna kulturních hodnot totiž vytváří v praxi příležitost pro vzájemné poznání a pochopení toho druhého,“ řekla Kateřina Kalistová.

Výstavu Poklady staré Číny pořádají společně Správa Pražského hradu, Art Exhibitions China a Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce. Otevření výstavy předcházel více jak rok intenzívních a velmi náročných příprav. Není totiž jednoduché zapůjčit z ČLR tolik unikátních cenných kulturních památek. Na výstavě jich je představeno devadesát a pocházejí z čínského Historického muzea Ša’an-si, Nankingského muzea a Muzea letního paláce v Čchen-te. Artefakty byly k zapůjčení vybírány tak, aby českému a evropskému divákovi nabídly souhrnný pohled na bohaté čínské umění a důmyslný řemeslný um od počátků čínské civilizace až po vládu poslední dynastie. Památky zároveň představují mnoho oblastí života – rituální systém, náboženství, kulturu a další.

„V souladu se strukturou čínského historického rozvoje zahrnuje výstava památky od hrubé starověké keramiky, přes efektní bronzové artefakty a postavy válečníků Terakotové armády, až po nádherné poklady Čchingského paláce. Aby mohl český národ vycítit hloubku a šíři čínské tradiční kultury, snaží se výstava v úplnosti prezentovat bohatou kulturu a dlouhou historii čínské kultury, a ukazuje tak velikou roli čínské tradiční kultury v procesu míšení a formování čínského národa, a zároveň v průběhu sjednocení a rozkvětu Číny,“ sdělila čínská velvyslankyně paní Ma Keqing.

 

IV_0487IV_0354IV_0316IV_0389IV_0557IV_0504IV_0389IV_0568IV_0402IV_0392IV_0451IV_0362IV_0373IV_0412IV_0429IV_0442

 

Všem, kteří se na výstavě podíleli či zapůjčili cenné předměty a přispěli k tomu, že takto ojedinělý výstavní projekt se mohl uskutečnit, poděkoval předseda Dozorčí rady Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík. Vyzdvihl také nemalou úlohu partnerů a sponzorů, bez nichž by se tři měsíce trvající výstava konat nemohla.

„Dopřává se mi té cti, že mám možnost poznávat Čínu dnešní moderní doby, přátelské a milé lidi, Čínu jako ekonomickou velmoc, Čínu skloňovanou v mnoha aspektech s přívlastkem neuvěřitelný. To, co však patří ke každé mé návštěvě Číny, je také poznání čínské historie. Historie, kterou opět nelze nazvat jinak než jako fascinující, s bohatou kulturou, vzácnými díly čínských myslitelů a filozofů, velkou čínskou zdí nebo téměř dvěma miliony exponátů v Zakázaném městě,“ řekl Jaroslav Tvrdík.

Návštěvníci mají možnost navštívit výstavu Poklady staré Číny v Císařské konírně Pražského hradu do 9. listopadu 2014. Základní vstupné je 120 Kč za dospělou osobu, snížené pak 60 Kč, rodinné 240 Kč a žáci školní skupiny mohou výstavu navštívit za 20 korun.