CIF 2016

China Investment Forum 2016 se uskuteční ve dnech 14. – 16. listopadu 2016 v Praze.