Správní rada zahájila výstavbu kliniky tradiční čínské medicíny

Správní rada zahájila výstavbu kliniky tradiční čínské medicíny

V úterý 28. února 2017 správní rada Nadačního fondu TCM na svém zasedání schválila plán a harmonogram výstavby kliniky tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v roce 2017. Zároveň určila Ing. arch. Jana Hochmana jako autora projektu kliniky.

 

Zasedání okomentoval člen správní rady a náměstek ministra pro zdravotní péči Roman Prymula: „Za ministerstvo zdravotnictví jako zřizovatele fakultní nemocnice mohu říci, že jsme velmi spokojeni s průběhem přípravy projektu a jsem přesvědčen, že budeme rychle postupovat. Máme zájem, aby nám pan architekt Hochman svoji architektonickou vizi představil do měsíce.“ Doplnil jej zvláštní zmocněnec ministra Jan Růžička: „Rolí Nadačního fondu je jak výstavba projektu Kliniky TCM v Hradci Králové, tak propagace tradiční čínské medicíny. Minulý týden jsme ukázali, že umíme přitáhnout pozornost významných univerzit v čele s Yale, Cambridge a Sorbonnou, s nimiž chceme i nadále spolupracovat.“

Za společnost CEFC Group (Europe), která je partnerem a sponzorem projektu, se vyjádřila její výkonná viceprezidentka a členka správní rady nadačního fondu Marcela Hrdá: „Z pohledu CEFC se jedná o projekt společenské odpovědnosti neziskového charakteru. CEFC na stavbu nové kliniky tradiční čínské medicíny v Hradci Králové věnuje dar ve výši 270 milionů korun z nichž 100 milionů korun k pokrytí nákladů v průběhu prvního roku je již složeno na účtu fondu. Na základě zájmu lidí o služby poskytované ambulancemi tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a ohlasů na jejich výsledky jsme přesvědčeni, že jsou to finance vynaložené správným směrem.”

Hradecký architekt Jan Hochman je s vnitřní architektonickou dispozicí v nemocnici důvěrně seznámen, neboť je autorem několika jejích pavilonů.

Zahájení výstavby okomentovali i představitelé města a regionu:

„Projekt vybudování samostatné Kliniky Tradiční čínské medicíny má zdravotní a vědecké opodstatnění a přinese pacientům pozitiva v léčbě syndromů a onemocnění, která nemají adekvátní léčbu prostředky západní medicíny,” hodnotil přínos projektu primátor Zdeněk Fink. Doplnil i jej i hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán vidí v projektu kliniky skvělou ukázku vládní podpory průřezových projektů ve zdravotnictví: „Projekt Kliniky tradiční čínské medicíny ve FNHK je skvělou ukázkou vládní podpory neziskových projektů ve zdravotnictví, neboť jej na svém zasedání schválila i vláda ČR.“ Jeho náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar pak v projektu spatřuje možnost propagace kraje: „Klinika, na kterou se budou sjíždět lékaři z celého světa bude pozitivní propagací nejen FN HK, ale celého regionu Královéhradeckého kraje.”

 

popisek 1

David Fan z University of Cambridge, Prof. Tommy Cheng z Yale University, Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Prof. Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotní péči, Jan Růžička, zmocněnec ministra zdravotnictví

popisek 2

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví představuje projekt výstavby kliniky