Rok 2018 bude rokem cestovního ruchu mezi EU a Čínou

Cestovní ruch mezi EU a Čínou se rozvíjí velmi dynamicky. V roce 2016 navštívilo EU více než 8,2 milionu turistů z Číny. Toto číslo meziročně stoupá, za posledních pět let se zdvojnásobilo. Očekává se, že čínský cestovní ruch bude mít do roku 2021 růst 56 %, což je zřetelné zpomalení. I z tohoto důvodu chce Evropská komise vzájemné vztahy ještě více podpořit a hodlá na to vynaložit nemalé finanční prostředky.

Rok cestovního ruchu bude oficiálně zahájen v Benátkách a to 19. ledna 2018 při příležitosti konference a B2B jednání. V plánu je probrat skalní témata a jejich řešení, jež mohou napomoci přilákat více čínských turistů. Je totiž zřejmé, že čínští turisté jsou velkým zdrojem příjmu do turistického průmyslu v EU.

Cíle Evropské unie, které se budou projednávat v Benátkách, jsou mimo jiné rozšiřování leteckých sítí, které mohou napomoci zvyšování popularity méně navštěvovaných a známých částí Evropy. Dále hledání kompromisu v pohostinství a pochopení potřeb, kdy čínští turisté na jednu stranu očekávají komfort a autenticitu evropského ubytování a stravování, na druhou stranu chtějí pohodlí přizpůsobené jejich specifickým zvykům a potřebám apod.

Pro více informací o zahájení Roku cestovního ruchu v Benátkách najdete na: https://www.eutravelpartnerships.org