Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

logo_huawei

Společnost Huawei patří ke celosvětové špičce v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).

Díky zákazníky inspirovanými inovacemi naše společnosti dosáhla řady výhod v oblastech telekomunikačních sítí, zařízení a cloud computingu, v nichž také nabízíme originální řešení a služby telekomunikačním operátorům, obchodním společnostem i ostatním zákazníkům. Díky tomuto přístupu jsou naše produkty a řešení používány ve více než 140ti zemích světa a slouží více než jedné třetině světové populace.

Jako příspěvek k dlouhodobě udržitelnému rozvoji společnosti, ekonomiky a ochrany přírodního prostředí Huawei vytváří „zelená řešení“, která v konečném důsledku znamenají nižší finanční náklady, nižší spotřebu energie a v neposlední řadě nižší produkci škodlivých emisí.

Naše vize:

Obohacujeme život pomocí komunikace.

Naše mise:

Pomáháme našim zákazníkům uspokojovat potřeby a překonávat překážky cestou poskytování výjimečných ICT řešení a služeb.

Naše hodnoty:

Naše hlavní hodnoty jsou obsaženy v každém aspektu našich aktivit a jsou vnitřní hnací silou naší společnosti. Tyto hodnoty nám umožňují poskytovat vysoce kvalitní služby našim zákazníkům a naplňovat naše heslo „obohacujeme život pomocí komunikace“.

WWW stránky společnosti:
www.huawei.com/en/

Videoklip:
Youtube