Medicem Group

Logo-MedicemMedicem je integrovaná skupina biomedicínských společností se zaměřením na výzkum, vývoj a prodej zdravotnických prostředků.

Medicem Institute je výzkumným a vývojovým centrem společnosti Medicem, které spojuje své vlastní zaměstnance a širokou síť spolupracujících partnerů s cílem vytvářet inovativních výrobky, materiály a technologie.

Medicem Technology je výrobním pilířem společnosti Medicem, který úzce spolupracuje s Medicem Institute v konečných fázích vývoje nových produktů.

Za mezinárodní obchodní činnosti je odpovědná společnost Medicem International. Medicem International také úzce spolupracuje s Medicem Institute s cílem identifikovat příležitosti na nové výrobky technologie. Medicem Group, holdingová společnost, poskytuje strategické řízení, zastřešuje všechny společnosti ve skupině, zajišťuje obchodní plánování a provádí akvizice v souladu s misí a vizí Medicem. Poskytuje společnostem ve skupině finanční služby, řízení lidských zdrojů a řízení vztahů s veřejností a investory.

www.medicem.com