CIF 2016

China Investment Forum 2016 se uskuteční ve dnech 14. – 16. 11. 2016 v Praze.