China Investment Forum 2018 proběhlo opět ve formátu 16+1

China Investment Forum 2018 proběhlo opět ve formátu 16+1

Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce ve spolupráci s China Economic Cooperation Center, Sekretariátem pro spolupráci Číny a zemí střední a východní Evropy a China Center for Promoting the Belt and Road Initiative, NDRC uspořádala ve dnech 15. – 17. října 2018 v Praze China Investment Forum (CIF), které se již popáté konalo ve formátu spolupráce šestnácti zemí střední a východní Evropy a Číny – Platformy 16+1.

Fórum zahájila v pondělí 15. října večer uvítací recepce v Černínském paláci pod záštitou ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka. Slavnostní přípitek pronesl pan Hou Wenbo, generální ředitel společnosti Bank of China ČR, generálního partnera CIF.

Slavností zahájení CIF se konalo v úterý 16. října na Pražském hradě pod záštitou ministryně průmyslu a obchodu ČR paní Marty Novákové, která také vystoupila s úvodním projevem. Za čínskou stranu vystoupil nejvýše postavený host, kterým byl pan Cao Jianming, místopředseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců. Ze zahraničních hostů byla nejvýše postaveným hostem paní Lilyana Pavlova, ministryně pro bulharské předsednictví Rady EU v roce 2018. Za čínskou stranu dále vystoupila paní Huo Yuzhen, zvláštní zmocněnkyně MZV ČLR pro spolupráci zemí 16+1 a pan Chang Zhenming, předseda představenstva společnosti CITIC Group, která byla generálním partnerem CIF 2018.

Po zahájení následovaly v reprezentačních sálech Pražského hradu panelové diskuse na témata Finanční spolupráce a bankovnictví, Digitální ekonomika, Projekty spolupráce v rámci iniciativy Pásmo a stezka, Zemědělství a potravinářství.

Hlavní den CIF zakončila slavnostní galavečeře pod záštitou prezidenta ČR pana Miloše Zemana. Na jejím zahájení vystoupil nejen pan prezident, ale také pan Cao Jianming. Slavnostní přípitek pronesl pan Jiří Šmejc, spolumajitel a předseda představenstva společnosti Home Credit, generálního partnera CIF.

Ve středu 17. října byla na programu bilaterální jednání účastníků a B2B jednání. V Kaiserštejnském paláci se zároveň ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost uskutečnila debata Vztahy s Čínou ve světle China Investment Forum 2018.