CIF 2014 je vrcholem oslav výročí 65 let navázání diplomatických vztahů

CIF 2014 je vrcholem oslav výročí 65 let navázání diplomatických vztahů

Důstojného mezinárodního významu a pozornosti nabývá China Investment Forum 2014 (CIF 2014). Kromě představitelů České republiky a zástupců Čínské lidové republiky se na tomto významném svátku vzájemného přátelství očekává účast dalších představitelů ze zemí střední a východní Evropy. Setkání a jednání v Praze ve dnech 28. – 29. srpna 2014 se tak jistě zapíší do dějin vzájemných vztahů evropských států s Čínskou lidovou republikou v příznivém světle.

 

cif2013-mm-330

Na významu této akci dodá i místo konání. Naše vzácné hosty budeme mít možnost přivítat také v prostorách v České republice nejvzácnějších a nejkrásnějších, v sídle hlavy našeho státu na Pražském hradě. V místě, kde se rozhodovalo o osudu našeho státu a kudy se ubíraly dějiny našeho národa. China Investment Forum 2014 se totiž dostalo záštity prezidenta ČR pana Miloše Zemana. Pan prezident dlouhodobě podporuje rozvoj česko-čínských vztahů ať už z pozice svého nynějšího postavení, tak i dříve v roli předsedy vlády ČR.

„Je nám proto nesmírnou ctí, že jsme získali jeho záštitu a podporu,“ děkují hlavě státu představitelé Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce, hlavního organizátora CIF 2014.

CIF 2014 se koná společně s Local Leaders Meeting 2014 (LLM). Obě akce vycházejí z tzv. Bukurešťské směrnice pro spolupráci zemí střední a východní Evropy a Číny, přijatou při příležitosti zasedání předsedů vlád zúčastněných zemí v listopadu 2013 v Bukurešti. Spolupořadatelem obou akcí je Ministerstvo vnitra České republiky, čínský Sekretariát pro spolupráci Číny a zemí střední a východní Evropy a Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce.

Slavnostní zahájení obou akcí bude 28. srpna 2014 v 9:00 v reprezentačních sálech Pražského hradu projevem předsedy vlády ČR pana Bohuslava Sobotky. Vrcholem prvního dne LLM a CIF 2014 bude setkání hostů s prezidentem České republiky panem Milošem Zemanem na slavnostní galavečeři. Zakončení obou akcí proběhne 29. srpna 2014  od 12:15 do 14:00 pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jana Hamáčka v zahradách Pražského hradu.

Hlavním tématem letošního slavnostního setkání je regionální spolupráce jako důležitý motor spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a příležitosti z ní vyplývající. Hosté budou moci diskutovat v celkem více než šestnácti panelech a na řadě dalších formálních i neformálních setkáních.

Celkem se na Pražském hradě potká více než 1000 hostů z 15 provincií ČLR, 15 zemí střední a východní Evropy a hosté z České republiky.