Zařazení CIF do Bukurešťské směrnice zavazuje

Zařazení CIF do Bukurešťské směrnice zavazuje

V listopadu loňského roku se na summitu v rumunské Bukurešti prvně setkali nově zvolení představitelé Čínské lidové republiky s partnery ze zemí střední a východní Evropy. Všichni se zavázali k takzvané Bukurešťské směrnici pro další hlubší spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Mezi jedním z bodů této směrnice je i konání China Investment Fora 2014 (CIF 2014) v Praze.

 

cif2013-mm-256

Bukurešťskou směrnici dne 26. listopadu 2013 stvrdili premiér Číny Li Keqiang a předsedové vlád šestnácti středoevropských a východoevropských zemí, konkrétně ČR, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Estonska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.

Podle této směrnice je rok 2014 Rokem investic a obchodu. Je pro nás velkým závazkem a také velkou výzvou a příležitostí, že China Investment Forum 2014 bylo zařazeno předsedy vlád zemí zúčastněných na Bukurešťském summitu jako jedna z osmi klíčových aktivit pro prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti investic, ekonomiky a obchodu.

Tento významný akt nás, Smíšenou česko čínskou komory vzájemné spolupráce, hlavního organizátora CIF 2014, motivuje. Pevně proto věříme, že se nám celá akce podaří zvládnout. Zavazuje nás k tomu nejen významná pozornost letošnímu CIF 2014, ale i loňský úspěch CIF 2013, který se uskutečnil v Praze ve dnech 12. – 14. listopadu 2013 s podtitulem Varšavská iniciativa – výzva a příležitost. Pevně věříme, že CIF 2014 splní očekávání všech zúčastněných stran, ať již půjde o státníky, představitele politické scény, investory či obchodníky.