Představení LLM 2014 a CIF 2014 diplomatům zemí SVE

Představení LLM 2014 a CIF 2014 diplomatům zemí SVE

Regionální spolupráci jako důležitému motoru spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy (SVE) se budou věnovat Local Leaders Meeting (LLM) 2014 a China Investment Forum (CIF) 2014, které Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce spolupořádá ve dnech 28. – 29. srpna 2014 v Praze.

 

Za účelem seznámení s obsahem a programem těchto významných setkání zástupců zemí SVE a Číny, konaných pod křídly Varšavské iniciativy a Bukurešťské výzvy v rámci zintenzívnění spolupráce na všech úrovních mezi Čínou a zeměmi SVE, se dne 8. července uskutečnila v gobelínovém sále Hrzánského paláce v Praze schůzka organizátorů s diplomaty těchto zemí.

Setkání se účastnili státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR pan Tomáš Prouza, ministr vnitra ČR pan Milan Chovanec, vrchní ředitel Ministerstva zahraničních věcí České republiky pan Ivan Jančárek, a velvyslanci zemí, jejichž zástupci jsou na LLM 2014 a CIF 2014 zváni. Pozváni k účasti byli velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR paní MA Keqing a dále velvyslanci Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Polska, Slovinska, Rumunska, Slovenska a Srbska. Za organizační výbor CIF 2014 a LLM 2014 se setkání zúčastnili prezident organizačního výboru pan Jaroslav Tvrdík, viceprezident organizačního výboru Petr Mrhálek a vedoucí manažerka pro hosty ze zemí SVE Iva Hrůzová.

Účastníci byli na tomto setkání informováni o průběhu připravovaných akcí a organizačních detailech. Byli také vyrozuměni o tom, že na LLM 2014 je z každé země zvána delegace v počtu šesti účastníků a na CIF 2014 delegace deseti účastníků z každé země. Paní velvyslankyně MA Keqing následně všechny informovala, že srpnových setkání v Praze se za čínskou stranu zúčastní delegace z provincií Fujian, Gansu, Guangdong, Hainan, Hebei, Henan, Chongqing, Jiangsu, Liaoning, Peking, Shandong, Sichuan, Tianjin, Xinjiang a Zhejiang.

Téhož dne se v Pekingu konalo podobné setkání zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČLR s velvyslanci výše uvedených zemí SVE v Číně, což svědčí o významu obou akcí.

Těšíme se, že LLM 2014 a CIF 2014 se stanou významným milníkem na cestě prohlubování vzájemného rovnocenného partnerství a rozvíjející se spolupráce na všech úrovních mezi ČLR a zeměmi střední a východní Evropy.