CIF a LLM byly významnou událostí na poli mezinárodních vztahů

CIF a LLM byly významnou událostí na poli mezinárodních vztahů

064-IMG_2959Velmi významnou událostí na poli vzájemných mezinárodních vztahů se stalo China Investment Forum (CIF) 2014 a Local Leaders Meeting (LLM) 2014. S cílem rozvíjet spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy (SVE) a Čínskou lidovou republikou (ČLR) se na něm sešly stovky zahraničních a českých hostů. Pražský hrad tak byl ve dnech 28. – 29. srpna 2014 dějištěm zde v takovém rozsahu a počtu účastníků nebývalého setkání. Stalo se tak v roce 65. výročí navázání vzájemných diplomatických vztahů mezi Českou republikou (ČR) a ČLR.

 

050-MT0A0235CIF 2014 a LLM 2014 se zúčastnilo téměř šest set hostů z ČLR, okolo dvou set delegátů ze zemí SVE a dalších více než osm set účastníků z ČR. Nejvýznamějším hostem byl první vicepremiér Státní rady ČLR pan Zhang Gaoli. Šlo o nejvýše postavenou státní návštěvu za posledních několik let, která do ČR z ČLR zavítala. Doprovázel jej například ministr dopravy ČLR pan Yang Chuantang, náměstek ministra obchodu ČLR pan Zhong Shan, či náměstek ministra zdravotnictví ČLR Ma Xiaowei.

 

257-IMG_3696Pan vicepremier Zhang Gaoli spolu s premiérem ČR panem Bohuslavem Sobotkou dvoudenní akci zahájili svými slavnostními proslovy. Přihlíželi také podpisu „Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Sekretariátem pro spolupráci Číny a zemí střední a východní Evropy o podpoře zřízení Asociace guvernérů provincií Čínské lidové republiky a představitelů regionů zemí střední a východní Evropy“. Právě s ohledem na rozšíření spolupráce jednotlivých regionů a provincií Čína do Prahy vyslala nejpočetnější delegaci regionálních vlád ve své historii – do Prahy přijeli zástupci celkem patnácti čínských provincií a samosprávných měst na úrovni provincií.

 

253-MT0A0847Vicepremier Státní rady ČLR pan Zhang Gaoli se také setkal s prezidentem Milošem Zemanem, s nimž později zahájil slavností galavečeři. Spolu s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem byl i hlavním řečníkem během slavnostního zakončení celého setkání v zahradách Pražského hradu.

Během dvoudenního setkání se při několika panelových diskusích hovořilo zcela konkrétně o možnostech, potencionálních příležitostech a o spolupráci v mnoha úrovních, ať už se jednalo o obchod a vzájemné investice, cestovní ruch, vízovou politiku a letecké spojení, dále například dopravu a letectví, finanční sektor, průmysl a strojírenství, informační technologie a telekomunikace, zdravotnictví či vědu, výzkum a nové technologie.

 

367-IMG_4017Své příspěvky prezentovalo například několik ministrů vlády ČR, vysocí státní úředníci čínské vlády, představitelé čínských provincií, čeští hejtmané, zástupci vlád a regionů zemí SVE, představitelé státních úřadů a soukromého sektoru napříč zúčastněnými státy.

Za úspěšnou organizaci se pořadatelům CIF/LLM 2014 v čele se Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce dostalo i řady oficiálních poděkování. Jedno z nich od Státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky najdete ZDE.