CIF/LLM 2014 : Společná setkání jako motor dalšího rozvoje vztahů ČLR a zemí SVE

CIF/LLM 2014 : Společná setkání jako motor dalšího rozvoje vztahů ČLR a zemí SVE

China Investment Forum (CIF) 2014 a Local Leaders Meeting (LLM) 2014, konané ve dnech 28. – 29. srpna 2014 v Praze, se v duchu Varšavské iniciativy a pozdější Bukurešťské směrnice staly významným milníkem na cestě prohlubování vzájemných vztahů mezi zeměmi a regiony střední a východní Evropy (SVE) a Čínskou lidovou republikou (ČLR) a jejími provinciemi. CIF/LLM 2014 byly ojedinělou příležitostí k vzájemnému setkání, poznání a porozumění pro další rozvoj vztahů nejen mezi ČR a ČLR, ale také mezi šestnácti zeměmi SVE a ČLR. To vše v duchu motta „Regionální spolupráce – důležitý motor spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE“.

 

 

074-DSC_7962Obě současně probíhající akce CIF 2014 a LLM 2014 odstartovaly společným slavnostním zahájením. Hosty za organizátory přivítal pan Jaroslav Tvrdík, prezident organizačního výboru LLM/CIF 2014. Svůj uvítací projev následně přednesl pan Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, a za čínskou stranu první vicepremiér Státní rady ČLR pan Zhang Gaoli. Dále vystoupili pan Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR, paní Xie Fuzhan, guvernérka provincie Henan, pan Pétera Szijjártó, náměstek ministra zahraničích věcí a obchodu Maďarska, pan Weng Jieming, první náměstek primátora samosprávného města Chongqing, které bylo hostitelem prvního ročníku LLM 2013, a pan Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR. Na konci tohoto slavnostního ceremoniálu bylo podepsáno „Memorandum o založení Asociace guvernérů Čínské lidové republiky a reprezentantů regionů zemí střední a východní Evropy“.

 

Fotogalerie: SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

 

Po oficiálním zahájení absolvovala čínská státní delegace prohlídku Pražského hradu včetně jeho reprezentačních prostor a Katedrály svatého Víta. Po ní delegace zamířila do Lobkovického paláce, kde byla přivítána předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou. Po fotografování pro média se v Balkónovém sále uskutečnilo bilaterální jednání s předsedou vlády ČR. Za českou stranu se jej účastnili například také pan Lubomír Zaorálek, pan Jan Mládek, pan Antonín Prachař, ministr dopravy ČR, pan Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví ČR, paní Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR, pan Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR a další. Čínskou stranu zastupovali předně pan Zhang Gaoli, pan Yang Chuantang, ministr dopravy ČLR, pan Wu Xinxiong, náměstek Komise pro rozvoj a reformy a ministr Národního úřadu pro energetiku, pan Zhong Shan, čínský zmocněnec ministerstva obchodu pro vyjednávání v zahraničním obchodu a náměstek ministra obchodu, paní Ma Keqing, velvyslankyně ČLR v ČR a další velmi významní představitelé vrcholných čínských ministerstev a úřadů.

 

Fotogalerie: PANELOVÉ DISKUSE LLM/CIF

 

Mezitím už ve Španělském sále, Nové galerii, Rudolfově galerie a Míčovně Pražského hradu probíhaly panelové diskuse LLM 2014 s vystoupeními jednotlivých řečníků. Jejich hlavním smyslem bylo představit příležitosti pro spolupráci českých krajů, regionů zemí SVE a čínských provincií. Kompletní přehled vystupujících naleznete v programu LLM 2014 na těchto stránkách.

 

Fotogalerie: BILATERÁLNÍ JEDNÁNÍ, OBĚD PRO VEDOUCÍ DELEGACÍ LLM

 

Po skončení panelových diskusí LLM se představitelé delegací ze zemí SVE odebrali do Rožmberského paláce Pražského hradu, kde byl panem Milanem Chovancem, ministrem vnitra ČR, a panem hejtmanem Michalem Haškem, předsedou Asociace krajů ČR a hejtmanem Jihomoravského kraje, podávan slavností oběd. Při jeho zahájení kromě obou zmíněných zástupců ČR přednesla úvodní vystoupení paní Xie Fuzhan, guvernérka provincie Henan, a pan Elvinas Jankevicius, náměstek ministra vnitra Litvy.

181-IMG_3400Po obědě byli vedoucí delegací guvernérů provincií ČLR v Lobkovickém paláci přijati premiérem Bohuslavem Sobotkou. Oficiálního aktu se účastnili také jejich partneři, čeští hejtmané. Došlo ke slavnostnímu podpisu Protokolu o záměru připojení k Asociaci guvernérů ČLR a regionálních reprezentantů ze zemí SVE. Následně se uskutečnil slavnostní podpis Protokolu o záměru navázání bilaterální spolupráce mezi provinciemi ČLR a kraji ČR. Protokol vzájemně podepsaly zástupci Karlových Varů a Hebeie, Středočeského kraje a Henanu, Vysočiny a Liaoningu, Olomouckého kraje a Fujianu, Královéhradeckého kraje a Chongqingu, Jihomoravského kraje a Hainanu, Jihočeského kraje a samosprávného města na úrovni provincie Tianjinu.

V reprezentačních sálech Pražského hradu se zatím konaly panelové diskuse CIF. Jednotlivé bloky byly zaměřeny na řadu témat vzájemné spolupráce, která už probíhá, je rozvíjena nebo skýtá další možnosti rozvoje. Hovořilo se například o cestovním ruchu, leteckém spojení, obchodu a investicích, finančnictví, dopravě, průmyslu, zdravotnictví a mnohém dalším. Kompletní program a přehled vystupujících naleznete v programu CIF 2014 na těchto stránkách.

 

Fotogalerie: SLAVNOSTNÍ GALAVEČEŘE

 

259-IMG_3708Program CIF a LLM 2014 se odehrával převážně v reprezentačních prostorách Pražského hradu a hostům se zde dostalo také přijetí panem prezidentem ČR Milošem Zemanem. V Zrcadlovém sále Pražského hradu se pan prezident sešel nejprve s panem Zhang Gaoli. Později se uskutečnilo setkání pana prezidenta s vedoucími delegací provincií ČLR, tentokrát ve Společenském sále Pražského hradu. Následně se pan prezident v Císařské konírně Pražského hradu setkal s vedoucími delegací LLM ze zemí SVE a ČLR. Ti si také prohlédli prostory výstavy Poklady staré Číny.

Večer společnému setkání mezinárodního významu dodal lesk, neboť slavnostně vyzdobený Španělský sál a další reprezentační sály Pražského hradu přivítaly hosty galavečeře podávané prezidentem republiky panem Milošem Zemanem. Nechyběly fanfáry Hradní stráže při příchodu pana prezidenta a pana prvního vicepremiéra Státní rady ČLR. Pan prezident stejně jako pan vicepremiér na úvod přednesli své slavnostní projevy. Galavečeři doprovodila také kulturní vystoupení.

 

Fotogalerie: PANELOVÉ DISKUSE CIF

 

Druhý den CIF/LLM 2014 začal ranními bilaterálními jednáními zástupců českých krajů s delegacemi provincií ČLR. Na Pražském hradě mezitím pokračovaly panelové diskuse v rámci CIF.

 

Fotogalerie: BILATERÁLNÍ JEDNÁNÍ LLM

 

Po skončení panelových diskusí se uskutečnilo slavností zakončení CIF/LLM 2014, a to v zahradách Pražského hradu. Zde přednesl slavnostní projev pan Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a pan Zhang Gaoli. Dále k účastníkům promluvil například Bill Pavleski, ministr zahraničních investic Makedonie. Po skončení oficálního programu následovala slavnostní recepce s kulturním programem.

 

Fotogalerie: SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ