Poděkování CIF 2015

Děkujeme hostům CIF 2015 za účast a těšíme se na setkání během dalšího ročníku.