Kontakty

CIF_logo_CHN1

 

雅罗斯拉夫•德沃吉克

捷中友好合作协会主席

 

彼得•穆哈尔克

捷中友好合作协会执行副主席

/ petr.mrhalek@czechchina.com

 

李梦

捷中友协翻译部主任

中国事务联络人

/ li.meng@czechchina.com

 

Czech China Chamber of Collaboration

Na příkopě 857/18

110 00 Prague 1

Czech Republic

IDENTIFICATION NUMBER: 289 27 788