Čínský premiér Li Keqiang blahopřál ke konání LLM 2014

Čínský premiér Li Keqiang blahopřál ke konání LLM 2014

Významné impulsy k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů na mnoha úrovních mezi zeměmi střední a východní Evropy (SVE) a Čínskou lidovou republikou (ČLR) přineslo Local Leaders Meeting (LLM) 2014, konané ve dnech 28. – 29. srpna 2014 v Praze spolu s China Investment Forum (CIF) 2014. Tomuto historicky teprve druhému vrcholnému setkání na platformě LLM mezi představiteli provincií ČLR a regiony zemí SVE vyjádřil své blahopřání přímo premiér Státní rady ČLR vážený pan Li Keqiang. Blahopřejný dopis pan premiér zaslal jménem svým i jménem čínské vlády. Této pocty si organitátoři LLM/CIF 2014 nesmírně váží.

 

Pan premiér ve svém dopise připomněl, že konání už druhého LLM v historii bylo dosaženo důležitou dohodou v listopadu loňského roku představiteli šestnácti zemí SVE a pana premiéra na jejich setkání v Bukurešti. Od té doby získalo široký a pozitivní ohlas od místních vlád sedmnácti zemí. „LLM se stává důležitou platformou mezi Čínou a zeměmi SVE a jeho vliv se projevuje v rozvoji regionální spolupráce a služeb podnikatelům, je čím dál významnější a přitažlivější,“ uvedl v dopise pan premiér.

Premiér Li Keqiang také napsal, že v letošním roce si jak Česká republika, tak některé další země SVE připomínají výročí už 65 let existence diplomatických vztahů s Čínou. „Jedná se o klíčový rok pro prohloubení spolupráce Číny a zemí SVE a je to zároveň také první rok pro vytvoření čtyř oblastí partnerství mezi Čínou a Evropou v oblasti míru, růstu, reformy a kultury. Regionální spolupráce má větší dosah a nabízí obrovskou flexibilitu, pokud jde o formy spolupráce, podporuje rozvoj i zlepšuje život obyvatelstva,“ uvedl v dopise pan premiér.

Vyjádřil v něm také přání, aby všichni účastníci LLM využili této příležitosti a zapojili se do rozsáhlých a hlubokých diskusí, rozšířili spolupráci a pracovali společně na tom, aby regionální spolupráci učinili důležitým motorem pro celkovou spolupráci Číny a zemí SVE. A to i s cílem, aby dodala nový impuls tradičnímu přátelství mezi Čínou a zeměmi SVE a dále přispívala k prohloubení oboustranně prospěšného komplexního strategického partnerství Číny a Evropské unie.

Celý blahopřejný dopis pana premiéra naleznete ZDE.