Delegace Komory na důležité pracovní návštěvě ČLR

Delegace Komory na důležité pracovní návštěvě ČLR

První zářijový týden tohoto roku navštívila delegace Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce v čele s prezidentem Komory Janem Kohoutem Čínskou lidovou republiku. Návštěva navázala na řadu předchozích pracovních jednání, které byly v průběhu roku s čínskými partnery vedeny s cílem prohloubit přátelství, vzájemné porozumění a spolupráci mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou.

 

cesta_05Prezidenta komory Jana Kohouta na pracovní cestě doprovázeli viceprezidenti Peter Jusko a Jiří Vávra, dále předsedkyně správní rady Nadace Svět harmonie paní Li Ming a člen dozorčí rady komory Petr Mrhálek. Delegace absolvovala řadu důležitých jednání, která se nesla v přátelském duchu.

V Pekingu se delegace setkala s vedením ratingové agentury Dagong Global Credit Rating Co., Ltd, kterou na jednání zastupoval její viceprezident pro mezinárodní obchod pan Eric Ding. Agentura Dagong je největší čínskou ratingovou agenturou, která provádí hodnocení velkých projektů, společností i národních ekonomik v procesu vyhodnocování žádostí o získání úvěrů. Společnost disponuje novým transparentním systémem hodnocení v mezinárodním prostředí a má své pracovní týmy také v Evropě. Agentura bude hrát důležitou roli při hodnocení projektů šestnácti zemí střední a východní Evropy v rámci tzv. Varšavské iniciativy premiéra Státní rady ČLR Wen Jiabaa. Na jednání s agenturou Dagong věcně navázala pracovní schůzka s vedením státem vlastněné čínské EXIM banky (The Export-Import Bank of China), která se bude významným způsobem podílet na financování projektů zmíněné Varšavské iniciativy. Na obou těchto jednáních byli přítomni i zástupci společností HUAWEI a PPF, kteří jakožto členové komory informovali o svých aktivitách, aktuálních i plánovaných projektech.

Součástí Varšavské iniciativy je dvanáctibodový plán spolupráce mezi Čínskou lidovou republikou a státy střední a východní Evropy zejména v oblastech vzájemného obchodu a investic, technologické spolupráce, energetické spolupráce, spolupráce ve vzdělávání a výzkumu a vývoji.

 

[g-slider gid="4097" width="100%" height="60%" random="0" watermark="0"]

 

Další pracovní jednání české delegace se uskutečnilo se zástupci jedné z největších pekingských čtvrtí – distriktu Chaoyang. Obě strany se vzájemně informovaly o probíhajících aktivitách. Komora připravuje otevření své další pobočky v Pekingu a její umístění na území distriktu Chaoyang. Na jednání byly také diskutovány možnosti navázání partnerství s českými kraji a městy. Tato partnerství totiž nabízí široké možnosti pro vzájemnou kulturní výměnu českých a čínských kulturních souborů. Obě strany se rovněž informovaly o možnostech prezentace tradiční čínské medicíny v České republice. V distriktu sídlí téměř 290 tisíc zahraničních firem a má 4,7 mil. obyvatel. Vedení komory pozvalo vedení distriktu s doprovodnou podnikatelskou misí k návštěvě České republiky.

 

cesta_20Česká delegace se také setkala s viceprezidentem Asociace přátelství čínského lidu se zahraničními zeměmi panem Li Jianpingem a jeho spolupracovníky. Tato organizace v březnu letošního roku uzavřela Memorandum o spolupráci s Asociací krajů České republiky, Klubem starostů a primátorů a také se Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce. Prezident komory Jan Kohout v souladu s ustanoveními memoranda informoval své čínské protějšky o uskutečněných aktivitách komory, zejména o dvou významných akcích, na kterých se komora podílela – vystoupení souboru pekingské opery s představením RED CLIFF v pražském Národním divadle a znovuobnoveném vysílání českého animovaného seriálu Krteček v největší čínské televizi CCTV. Současně byl diskutován záměr spolupráce na příští kalendářní rok ve všech oblastech memoranda.

Další významné jednání se uskutečnilo na půdě Federace literárních a uměleckých kruhů, kde zástupce komory přivítala zástupkyně mezinárodního oddělení paní Xue Ling. Federace sdružuje všechny významné čínské asociace, zejména v oblasti divadelní, filmové, hudební, taneční a televizní tvorby. Z tohoto pohledu se jedná o klíčovou instituci při realizaci vzájemné kulturní výměny mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. Obě strany si vyměnily informace o uskutečněných kulturně společenských akcích a diskutovaly formy budoucí možné spolupráce v následujících letech.

Česká delegace navštívila také vedení společnosti Škoda China a setkala se s jejím prezidentem Gerritem Marxem a ředitelem PR Christopherem Ludewigem. Oba prezidenti si navzájem vyměnili informace o činnosti a poslání obou organizací, o možnostech vzájemné spolupráce a sdílení informací o aktivitách komory s cílem propagovat automobilku a její produkty při akcích komory jak v ČR, tak v Číně.

 

cesta_02Další významnou schůzkou bylo bezesporu setkání s místopředsedou China International Chamber of Commerce for the Private Sector (CICCPS) panem Wang Yanguo, tedy čínskou obchodní komorou, která sdružuje největší čínské soukromé podnikatelské subjekty, doporučuje investiční projekty v zahraničí, a která zároveň spolupracuje i se státními organizacemi. Komora nabídla české straně spolupráci v oblasti nových technologií a v oblasti kultury s cílem propagovat čínskou kulturu v zahraničí. CICCPS na jednání potvrdila zájem na dlouhodobé spolupráci mezi oběma komorami a je připravena stvrdit tento svůj zájem podpisem memoranda o vzájemné spolupráci. Dále CICCPS nabídla české straně poskytování poradenských služeb při vstupu českých firem na čínský trh. Prezident Jan Kohout recipročně nabídl čínské straně podporu při vyhledávání obchodních partnerů pro čínské podnikatelské subjekty, které mají zájem o podnikání v České republice.

V rámci pracovní cesty došlo k dalším neméně významným jednáním v oblasti kultury – s vedením produkční agentury WU PROMOTION, díky které vystoupil v pražském Národním divadle soubor pekingské opery s představením RED CLIFF, dále pak se zástupci společností CHINA SHOW a Beijing Oriental Sunshine Sheng Tong Culture and Arts a mnoha dalšími organizacemi.