Krteček se vrátil na obrazovky největší čínské televize CCTV

Krteček se vrátil na obrazovky největší čínské televize CCTV

Populární česká seriálová kreslená postavička Krteček se bezesporu stává nejznámějším a nejoblíbenějším velvyslancem české kultury v Číně. Světoznámý český animovaný seriál o Krtečkovi a jeho přátelích, se totiž po mnoha letech vrátil na obrazovky největší čínské televize CCTV. Obnovené vysílání bylo zahájeno 13. července 2012, tedy v den, kdy čínským dětem začaly letní prázdniny.

 

Pkrtek_07ři příležitosti návratu Krtečka do vysílání největší čínské televize zavítala do Číny oficiální česká delegace. Jednalo se bez nadsázky o nejdůležitější kulturně společenskou návštěvu mezi oběma zeměmi za posledních několik let, o misi dobré vůle a přátelství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Součástí delegace byla manželka prezidenta ČR paní Livia Klausová, která nad celou akcí převzala osobní záštitu, slečna Karolína Milerová, vnučka autora Krtečka pana Zdeňka Milera a předsedkyně jeho nadace, dále pan Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Petr Dvořák, generální ředitel České televize, senátor Jaroslav Doubrava, předseda Skupiny česko-čínského přátelství při Senátu Parlamentu ČR, senátorka Marta Bayerová či pan Jan Kohout, prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce.

V předvečer této významné události uspořádalo velvyslanectví České republiky v Pekingu slavnostní recepci na počest manželky prezidenta České republiky paní Livii Klausové.

 

[g-slider gid="4091" width="100%" height="60%" random="0" watermark="0"]

 

krtek_24Před samotným zahájením vysílání tohoto dětského seriálu na obrazovkách televize CCTV se v Pekingu uskutečnil slavnostní ceremoniál, pořádaný touto televizní stanicí a Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce, nazvaný „Budoucnost patří dětem“.  Ceremoniál uvedlo taneční vystoupení dětského souboru z Číny, následované projevy manželky prezidenta České republiky, místopředsedy čínského Institutu pro zahraniční vztahy, předsedkyně Nadace Zdeňka Milera, zástupce Asociace přátelských vztahů se zahraničím, generálního ředitele České televize, prvního viceprezidenta CCTV a dalších hostů. V rámci ceremoniálu vystoupil i Kühnův dětský sbor, který pro tuto příležitost nastudoval hudební pásmo na motivy Krtečkových dobrodružství.

Oficiálního ceremoniálu či recepce se zúčastnila řada dalších významných hostů.