Inaugurační konference států pro spolupráci s Čínou v Pekingu

Inaugurační konference států pro spolupráci s Čínou v Pekingu

V Pekingu se uskutečnila inaugurační konference Sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy

 

Dne 6. září 2012 se v Pekingu uskutečnila inaugurační konference Sekretariátu pro spolupráci mezi Čínskou lidovou republikou a zeměmi střední a východní Evropy (SVE) a zároveň první setkání národních koordinátorů tzv. Varšavské iniciativy. Prvního společného zasedání se zúčastnili čínští členové sekretariátu a národní koordinátoři ze šestnácti zemí SVE a jejich diplomatičtí vyslanci v ČLR. Hostitelem setkání byl náměstek ministra zahraničí a generální tajemník sekretariátu pan Song Tao.

Song Tao na tomto jednání zdůraznil, že od setkání čínských představitelů s premiéry zemí SVE ve Varšavě v dubnu letošního roku zažívají vztahy mezi Čínou a zeměmi SVE nový rozvoj. V uplynulých čtyřech měsících učinila čínská strana velký pokrok v oblasti implementace výsledků zasedání předsedů vlád a dosáhla v tomto směru pozitivní pokrok. Pragmatická spolupráce Číny s 16 zeměmi v oblasti ekonomiky, kultury, vzdělání a turistiky stabilně postupuje kupředu. Nadšení pro spolupráci se zeměmi SVE ze srovnatelných oblastí Číny a s místními vládami stále stoupá. Zahájení inaugurační konference sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi SVE a první schůze národních koordinátorů znamená, že se vytváří pracovní síť pro spolupráci obou stran, která bude silným impulsem k rozvoji příští spolupráce.

Song Tao dále podtrhl, že spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE je důležitou součástí čínsko-evropských vztahů. Posílení pragmatické spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE pomůže zlepšit rozsah a kvalitu čínsko-evropské spolupráce, posunout vztahy Číny s EU do komplexnější a vyváženější úrovně a pomůže Evropě překonat stávající problémy.

 

Spokojenost s dosaženým pokrokem ve vztazích

Členové sekretariátu z Ministerstva obchodu, Ministerstva zemědělství, Čínské národní turistické správy, Ministerstva školství, Ministerstva kultury a Mezinárodního oddělení ÚV KSČ, Ministerstva zahraničí a dalších institucí vystoupili na zasedání a hodnotili pokrok, který byl učiněn při provádění 12 iniciativ, a představili opatření, která budou přijata pro další podporu spolupráce v příští fázi.

Koordinátoři a představitelé 16 zemí SVE poblahopřáli ke zřízení sekretariátu a vyjádřili spokojenost s pokrokem dosaženým v oblasti čínské spolupráce s jejich zeměmi. Uvítali čínský plán spolupráce a představili svůj akční plán spolupráce mezi Čínou a zeměmi SVE, který posílí bilaterální vztahy s Čínou.

Po skončení zasedání sekretariát zveřejnil „Zápis z inaugurační konference Sekretariátu pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy a první schůze národních koordinátorů“.

Účastníci jednání byli také svědky podepsání řady ekonomických a obchodních dohod o spolupráci mezi Čínou a zeměmi SVE.

Českou republiku na konferenci zastupoval vrchní ředitel sekce mimoevropských zemí Ministerstva zahraničních věcí ČR a současně národní koordinátor pro tuto iniciativu Daniel Koštoval, který ve svém vystoupení podpořil další rozvoj vzájemné spolupráce s ČLR a zmínil oblasti s největším potenciálem. Daniel Koštoval se také setkal se svými protějšky na Ministerstvu zahraničí ČLR. Společně se shodli na tom, že v současné době nejsou možnosti dvoustranné ekonomické, investiční, turistické i jiné spolupráce zdaleka plně využívány a obě strany mají zájem přispět k většímu naplnění vzájemné relace v budoucnu.

Také ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg přivítal konání konference národních koordinátorů v tiskovém prohlášení, kde vyzdvihl potřebu vzájemného dialogu a konkrétních kroků ve prospěch obou zemí.

 

VYSTOUPENÍ NÁRODNÍHO KOORDINÁTORA ZA ČESKOU REPUBLIKU (ANGLICKY)

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ MZV

ROZHOVOR S ŘEDITELEM ODBORU PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI MZV ČLR

MZV ČLR

MZV ČR