Předseda Poslanecké sněmovny P ČR se setkal s výkonnou viceprezidentkou CFLAC

Předseda Poslanecké sněmovny P ČR se setkal s výkonnou viceprezidentkou CFLAC

Dne 18. února 2014 se předseda Poslanecké sněmovny P ČR pan Jan Hamáček setkal s výkonnou viceprezidentkou CLFAC (China Federation of Literary and Art Circles – Federace literárních kruhů) paní Zhao Shi v Praze, hlavním městě České republiky.

Pan Jan Hamáček přivítal delegaci CLFAC a vyjádřil přesvědčení, že Poslanecká sněmovna P ČR bude plně podporovat rozvoj oboustranně výhodného vztahu mezi ČR a ČLR v oblasti kultury a umění s cílem posílit vzájemné porozumění a tradiční přátelství, které přetrvává mezi lidem obou zemí a zároveň vyjádřil přání, aby se v České republice konalo více významných akcí v oblasti kultury a umění. Výkonná viceprezidentka paní Zhao poděkovala panu předsedovi PS panu Janu Hamáčkovi za jeho pomoc a podporu v oblasti rozvoje česko-čínských vztahů v oblasti kultury a umění a vyjádřila přesvědčení, že za podpory a pomoci nově jmenované vlády ČR a nově zvolené Poslanecké sněmovny P ČR vidí světlou budoucnost v této oblasti. Paní Zhao dále představila jednu z předních aktivit, které CLFAC připravuje a to Týden kultury „Dnešní Čína“. Paní viceprezidentka Zhao Shi řekla, že CLFAC bude pokračovat ve spolupráci se Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce a připravovat a následně realizovat Týden čínské kultury v České republice v roce 2015.

 

Delegace CFLAC přijala pozvání Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce k návštěvě  České republiky za účelem projednání způsobů dalšího prohloubení česko-čínských vztahů v oblasti kultury a umění. V čele delegace stála výkonná viceprezidentka CFLAC paní Zhao Shi, dalšími členy delegace byli předsedkyně Čínské asociace fotografů paní Wangová Yao, vedoucí Kanceláře teorie a studie CFLAC pan Chen Jianwen, vedoucí Centra dobrovolných služeb CFLAC pan Liao Ken, náměstek vedoucího Kanceláře CFLAC pan Deng Guanghui a zástupkyně vedoucího oddělení mezinárodní komunikace paní Xueová Ling. Setkání se účastnila také velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR Její Excelence Ma Keqing.

New China Praha, 18. 2. 2014