Viceprezidentka Zhao Shi v čele delegace CFLAC navštívila ČR

Viceprezidentka Zhao Shi v čele delegace CFLAC navštívila ČR

Ve dnech 16. – 20. 2. 2014 viceprezidentka CFLAC (China Federation of Literary and Art Circles – Federace literárních kruhů) paní Zhao Shi s dalšími 6 členy navštívila Českou republiku, kde se setkali a vyměnili si názory na půdě Poslanecké sněmovny P ČR, Ministerstva kultury ČR, místní samosprávy a s organizacemi působícími v oblasti kultury, kde se dosáhlo také několika dohod o další spolupráci.

Během své návštěvy se delegace CFLAC setkala s předsedou Poslanecké sněmovny P ČR Janem Hamáčkem a také s 1. náměstkyní ministra kultury ČR Kateřinou Kalistovou.

Jan Hamáček srdečně přivítal delegaci v prostorách Poslanecké sněmovny P ČR a řekl, že rozšířit spolupráci s Čínou je jedním z nejdůležitějších úkolů nové české vlády a že PS P ČR bude podporovat vládu ČR k posílení přátelského vztahu s Čínou a vyjádřil přesvědčení, že se v budoucnu bude konat víc kulturních akcí při příležitosti 65. výročí založení diplomatických vztahů obou zemí.

Kateřina Kalistová během jednání zmínila, že návštěva delegace CFLAC je první návštěvou, kterou přijala po jejím nástupu ve své funkci. České ministerstvo kultury si velmi váží možnosti zahájit kulturně-významné akce s Čínou, jako např. letos v Čechách připravovanou výstavu s názvem „Podklady staré Číny“, dále pak vystoupení Českého národního symfonického orchestru, který se předvede v Číně apod. Doufá, že obě země budou více usilovat o podobné akce s cílem posílit vzájemné porozumění a přátelství.

Viceprezidentka paní Zhao Shi poděkovala Janu Hamáčkovi a Kateřině Kalistové za to, že přijali jejich návštěvu. Ačkoliv mají Čína a Česká republika rozdílné historické kořeny, tak obě země mají dlouholetou kulturní tradici, obě kultury jsou rozmanité a otevřené. Paní Zhao Shi  představila vývoj čínské kultury a chystaný týden kultury s názvem „Dnešní Čína“ v Plzni v roce 2015, který je organizován právě CFLAC a vyjádřila přání, aby česká strana podpořila tuto akci a zúčastnila se jí.

 

Memorandum o spolupráci

Delegace kromě toho navštívila také předsedu Folklorního sdružení ČR Zdeňka Pšenicu, dále ředitele Národního divadla Jana Buriana, ředitele zlínského Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zdeňka Skaunice a vedení několika dalších kulturních organizací, se kterými si vyměnili názory a diskutovali o možnostech navázání a rozšíření spolupráce. Jako klíčový bod programu této návštěvy bylo v prostorách pražského Obecního domu podepsání Memoranda o spolupráci mezi CFLAC a Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce, za kterou jednal prezident Komory Jan Birke a také výměna názorů na další spolupráci.

České město Plzeň, jako Evropské město kultury pro rok 2015, bylo jedním z nejdůležitějších cílových měst této návštěvy. Představitelé CFLAC vyjádřili přesvědčení, že za pomoci významu a vlivu Evropského města Plzeň se jim povede uspořádat připravovanou akci – týden kultury „Dnešní Čína“ k propagaci a šíření čínské kultury. Během své návštěvy delegace navštívila také představitele města Plzeň, a to 1. náměstka primátora města Plzně pana Martina Zrzaveckého, náměstkyni paní Ivu Herinkovou, odpovídající za kulturu a turistiku, ředitele Plzeň 2015 pana Jiřího Suchánka, programového ředitele Plzeň 2015 pana Jiřího Sulženka a další. Viceprezidentka Zhao Shi představila organizaci CFLAC a její přání uspořádat týden kultury „Dnešní Čína“ v Plzni, popsala  obsah připravované akce, předpokládaný termín konání, formu a náklady spojené s konáním akce. Česká strana představila město Plzeň a přípravu na rok 2015 a dala čínské straně cenná doporučení. Na závěr pan Zrzavecký a paní Herinková vyjádřili názor, že vítají zájem CFLAC uspořádat týden kultury „Dnešní Čína“ v Plzni v roce 2015 a že česká strana poskytne podporu a pomoc tomu projektu. Poté delegace navštívila muzeum, galerii, divadlo a další kulturní zařízení v Plzni.

Za účelem posílení spolupráce v oblasti filmu, delegace CFLAC navštívila město Karlovy Vary a sešla se s náměstkem hejtmana panem Miloslavem Čermákem a dalšími představiteli z vedení Karlovarského kraje. Město Karlovy Vary jsou známé mimo jiné každoročním konáním Mezinárodního filmového festivalu, kterého se čínské filmy účastní od 50. let minulého století a na kterém vyhrály 21 cen. Paní Zhao Shi řekla, že kultura je vizitkou města a že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary jakožto významný mezinárodní festival se těší velké oblibě i v Číně a CFLAC si přeje, aby se navázala spolupráce s územní samosprávou Karlovarského kraje a se zdejšími kulturními zařízeními s cílem rozšířit oboustrannou spolupráci a stát se vzorem pro česko-čínskou spolupráci. Na návrh náměstka hejtmana pana Miloslava Čermáka obě strany odsouhlasily, že využijí svých webových stránek jako komunikačního kanálu k vzájemné propagaci. Poté delegace navštívila místo vlastního konání filmového festivalu.

Wen Tong Net, 26. 2. 2014