China Investment Forum 2013 nabídlo výzvy a příležitosti

China Investment Forum 2013 nabídlo výzvy a příležitosti

V Praze se ve dnech 12. – 14. listopadu 2013 uskutečnil další ročník China Investment Fora, tentokrát s podtitulem Varšavská iniciativa – výzva a příležitost. Záštitu nad akcí převzal prezident České republiky pan Miloš Zeman, jehož kladné postoje k podpoře spolupráce, přátelství a partnerství mezi ČR a ČLR jsou dlouhodobě dobře známé. Nad China Investment Forum převzali záštitu také velvyslanec ČLR v ČR Jeho Excelence Yu Qingtai a velvyslanec ČR v ČLR Jeho Excelence Libor Sečka.

 

cif2013-mm-071Mezi mimořádně významné společenské události v rámci česko-čínských vztahů patřil galavečer, který dne 12. 11. 2013 zahájil China Investment Forum 2013. Uskutečnil se v sále Obecního domu v Praze. Role hostitele se ujal premiér ČR pan Jiří Rusnok, který přivítal desítky významných hostů. Důležité a zásadní projevy přednesli bývalý prezident ČR Václav Klaus a nejvzácnější host z čínské strany pan Song Tao, generální tajemník Sekretariátu spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, náměstek ministra zahraničních věcí ČLR.

 

cif2013-mm-080Premiér Rusnok ve své úvodní řeči prohlásil, že má velkou radost, že může být částečně organizátorem a hostitelem galavečera. Zdůraznil, že snahou jeho vlády bylo během jejího krátkého působení využít alespoň částečně velký potenciál česko-čínských vztahů, který mezi oběma zeměmi nesporně existuje. „Mám velkou radost, že je tady tolik hostů z Číny… Věřím, že China Investment Forum přispěje k naplnění možností, které pro vzájemné vztahy obchodní, ale i kulturní, společenské, sportovní, zdravotnické a jiné oblasti, které mezi našemi zeměmi existují,“ uvedl premiér a popřál úspěchy v jednání. Pak požádal Tallichovu filharmonii, aby přednesla jeden z kulturních symbolů země Vltavu a Vyšehrad Bedřicha Smetany.

 

cif2013-mm-041cif2013-mm-042cif2013-mm-047cif2013-mm-049cif2013-mm-050cif2013-mm-051cif2013-mm-052cif2013-mm-054hlavnihlavnicif2013-mm-063cif2013-mm-064cif2013-mm-065cif2013-mm-066cif2013-mm-067cif2013-mm-069cif2013-mm-070cif2013-mm-071cif2013-mm-072cif2013-mm-073cif2013-mm-075cif2013-mm-080cif2013-mm-098cif2013-mm-092cif2013-mm-104cif2013-mm-141cif2013-mm-165cif2013-mm-172cif2013-mm-175cif2013-mm-178cif2013-mm-194cif2013-mm-210cif2013-mm-211cif2013-mm-212cif2013-mm-213cif2013-mm-230cif2013-mm-256cif2013-mm-262cif2013-mm-276cif2013-mm-277cif2013-mm-279cif2013-mm-285cif2013-mm-288cif2013-mm-291cif2013-mm-362cif2013-mm-350cif2013-mm-353cif2013-mm-354hlavnicif2013-mm-398

 

cif2013-mm-050Během včera zazněly zásadní projevy dvou významných hostů. První z nich měl bývalý prezident ČR Václav Klaus. „Ze strany naší, tedy ze strany České republiky, je organizování tohoto fóra výrazem našeho opravdového zájmu na rozšiřování a prohlubování ekonomických vztahů s Čínou, s touto – počtem obyvatel největší a tempem ekonomického růstu posledních tří desetiletí nejrychleji rostoucí – zemí světa. Máme zájem na prohlubování kontaktů s Vaší zemí jako celkem, i s jednotlivými čínskými regiony,“ prohlásil Václav Klaus.

Generální tajemník pan Song Tao, který hovořil po něm, uvedl, že je mu velkou ctí účastnit se fóra i jeho zahájení. „Při této příležitosti bych rád upřímně vyjádřil srdečné blahopřání organizátorům fóra a srdečné poděkování všem přátelům, kteří podporují a zajímají se o rozvoj čínsko-českých vztahů,“ uvedl Song Tao a poděkoval také Václavu Klausovi za jeho dlouholetý obrovský přínos v oblasti čínsko-českých vztahů.

 

cif2013-mm-075„China Investment Forum“ je významnou událostí pořádanou na pozadí aktivního rozvoje čínsko-českých vztahů a novým projevem tradičního čínsko-českého přátelství. Mezi Čínou a Českou republikou existuje hluboké tradiční přátelství. „Krtkova dobrodružství“ a „Dobrého vojáka Švejka“ zná v Číně téměř každý a automobily Škoda reprezentující české výrobky našly své místo v nesčetných čínských rodinách. Ve staré čínské básni se praví: „Dobré přátele může dělit velká vzdálenost, přesto jsou si stále blízcí.“ Čínu a Českou republiku sice dělí velká vzdálenost, která ovšem na přátelské city mezi lidmi obou zemí nemá žádný vliv,“ řekl srdečně pan Song Tao.

China Investment Foru 2013 se podle něj od přátelských lidí obou zemí dostalo oddané pozornosti a podpory, jejíž nebývalý rozsah je koncentrovaným projevem přátelství mezi Čínou a Českou republikou. „Ukazuje se, že čínsko-české tradiční přátelství získalo v nové době novou vitalitu,“ pronesl Song Tao.

Zazněla i další z jeho velmi podnětných myšlenek, a to sice že ekonomiky Číny a České republiky jsou vysoce komplementární a existuje mezi nimi obrovský potenciál pro spolupráci. China Investment Foru je podle něj jako důležitý symbol přání obou stran a může dále posílit vzájemně prospěšnou spolupráci.

 

cif2013-mm-210

Následující den byl hlavním jednacím dnem celého CIF. Vše se odehrávalo ve Španělském sále Pražského hradu. Zúčastnila se a přednášela zde řada vácných hostů. V prvním bloku projevů a přednášek se hovořilo o vzájemném respektu a rovném zacházení jako o základním předpokladu oboustranně výhodného partnerství. Další blok byl věnován posílení oboustranné spolupráce na regionální a městské úrovni a podpoře turismu. Třetí oblast se zaměřila na ekonomickou, obchodní a finanční spolupráci mezi ČLR a ČR jako na příležitost pro podporu hospodářského růstu. Po skončení jednacího dne byla podávána slavnostní galavečeře.  V další den CIF se uskutečnila bilaterální jednání.