Doprovázeli jsme náměstka ministra průmyslu a obchodu do Číny

Doprovázeli jsme náměstka ministra průmyslu a obchodu do Číny

Zástupci Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce doprovázeli ve dnech 18. – 21. 3. 2014 náměstka ministra a Vedoucího úřadu ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (NM MPO) pana Jiřího Havlíčka do Čínské lidové republiky (ČLR). V rámci této zahraniční cesty byla delegace složena z představitelů politického života, samosprávy, podnikatelů a osobností veřejného života, a dále byla doprovázena zástupci z vedení Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce. Zástupci Městské části Praha 1 podepsali s podporou Komory významné memorandum o spolupráci s centrální městskou částí Pekingu, distriktem Chaoyang. Zároveň se uskutečnilo úspěšné jednání zástupců Zlínského filmového festivalu a China Central Television (CCTV) o její účasti na letošním 54. ročníku festivalu ve Zlíně (ZFF).

 

Cesta do Číny splnila vytyčené cíle a očekávání ze strany všech zainteresovaných stran a subjektů. Je oboustranně hodnocena opět jako velmi úspěšná, neboť jedním z poslání Komory je mimo jiné i napomáhat v rozvoji vztahů mezi nepodnikatelskými, zájmovými či jinými subjekty.

 

Praha 1 navázala partnerský vztah s centrem Pekingu

04Memorandum o spolupráci s centrální městskou částí Pekingu, distriktem Chaoyang, podepsal na tamní radnici starosta Prahy 1 pan Oldřich Lomecký a místostarostka distriktu Chaoyang paní Zhang Lixin. Starostka paní Wu Guiying se pak následně k delegaci připojila v době slavnostního oběda podávaného při příležitosti podepsání memoranda o spolupráci.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo do pestré palety partnerských regionů a měst Prahy 1 připojit také čínské přátele. Memorandum dokazuje, že spolupráce mezi různými kulturami a národy se nemusí odehrávat pouze na mezistátní úrovni. Těším se na rozvoj vzájemných vztahů a konkrétních aktivit, které budou přínosem pro obyvatele Prahy 1 i distriktu Chaoyang,“ uvedl v oficiálním prohlášení starosta Prahy 1 pan Oldřich Lomecký.

Takováto spolupráce není nikterak náhodná, třeba spolupráce v oblasti cestovního ruchu v sobě stále ještě skrývá obrovský potenciál, ze kterého mohou těžit obě strany.

 

010203040506070809101112131415161718

 

Největší čínská televize bude na festivalu ve Zlíně

To př15edstavitelé ZFF cestovali do Číny ohledně dohody o spolupráci s největší čínskou televizní stanicí CCTV. Jejím cílem bude prezentace CCTV na 54. ZFF v letošním roce, účast na plánovaném setkání ředitelů dětských televizí a uvedení animovaného filmu z produkce CCTV v rámci festivalových projekcí. Se zástupci státní čínské televize CCTV dohodu uzavřeli pan Tomáš Zacha z vedení ZFF a programová ředitelka ZFF paní Markéta Pášmová.

„Filmová tvorba pro děti a mládež spojuje různé organizace, země, kontinenty i kultury. Jsme potěšeni zájmem čínské strany, poctěni jejich respektem k našemu festivalu. Myslím, že se vzájemně můžeme v oblasti kultury a vzdělání značně obohatit,“ řekla Markéta Pášmová.

Představitelé ZFF jednali zejména s prezidentem dětského kanálu CCTV panem Zhang Dianjun a jeho zástupkyní – viceprezidentkou dětského kanálu paní Xu Bin. Shodli se také na tom, že CCTV za ČLR vyšle na letošní 54. ZFF svého zástupce – dětského porotce.

 

Zahájení oslav 65. let bilaterálních vztahů

09

Celá delegace v čele s náměstkem ministra panem Jiřím Havlíčkem se během návštěvy účastnila také akce pořádané na Velvyslanectví ČLR v Pekingu k zahájení příprav na oslavy 65. výročí existence bilaterálních vztahů mezi ČR a ČLR. Pan náměstek Havlíček slavnostně zahájil dvoudenní workshop nazvaný „Od tradice k technologiím“. Seznámil se s hlavními zástupci českých podnikatelů v ČLR a jejich aktivitami v regionu a v neposlední řadě i s představiteli vybraných regionů ČLR, které mají zájem o spolupráci s ČR. Diskutovalo se o možnostech další, ještě užší spolupráce.

NM MPO pan Jiří Havlíček se během své návštěvy v ČLR také setkal s vice-ministrem Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (MOFCOM) panem Zhong Shan. Jejich jednání bylo věnováno bilaterálním otázkám v oblasti obchodu a investic. Prodiskutovali také připravovanou návštěvu ministra průmyslu a obchodu ČR pana Jana Mládka v ČLR, která by se měla uskutečnit v červnu 2014. Pan ministr Mládek by měl s projevem vystoupit na ministerské konferenci v Ningbo a ČR by se měla účastnit výstavy věnované regionu střední a východní Evropy.

Společně s náměstkem ministra zahraničí ČR panem Martinem Tlapou NM MPO pan Jiří Havlíček jednal za účelem podpory českého letectví na Úřadu pro civilní letectví ČLR (CAAC) se zástupcem tohoto úřadu panem Wangem Zhiqing. Česká strana zde avizovala zájem o rozvoj bilaterální spolupráce s CAAC a zájem o zapojení se do bilaterálních projektů Evropské unie a Číny. Zástupci vedení Komory byli těmto jednáním přítomni.