Summit ministrů zdravotnictví přispěl k prohloubení vztahů a otevření dveří na čínský trh

Summit ministrů zdravotnictví přispěl k prohloubení vztahů a otevření dveří na čínský trh

Vůbec první Summit ministrů zdravotnictví šestnácti zemí střední a východní Evropy (SVE) a Číny Health Ministers Meeting 2015 (HMM) se uskutečnil ve dnech 15.– 16. června 2015 v Praze. Jednalo se o vrcholné setkání v rámci takzvané Platformy 16+1, tedy vzájemných vztahů zeměmi SVE a Číny, které mělo podstatný přínos i pro prohloubení spolupráce mezi ČR a ČLR. V rámci Summitu bylo i otevřeno česko-čínské centrum pro výzkum tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Pořadateli HMM byly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČLR a Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce.

 

Nzastita_sobotkaa HMM do Prahy zamířila početná čínská delegace vedená místopředsedkyní Státní rady ČLR paní LIU Yandong. V jejím doprovodu byla například ministryně zdravotnictví ČLR paní LI Bin. Pozvání na HMM přijala též předsedkyně Světové zdravotnické organizace OSN (WHO) paní Margareth Chan. Záštitu nad konáním celé akce převzal premiér ČR pan Bohuslav Sobotka a uskutečnila se též pod patronací dvou ministrů zdravotnictví – paní LI Bin a pana Svatopluka Němečka.

Celkem osm panelových diskusí HMM bylo věnováno různým oblastem zdravotnictví. Zúčastnili se jich přední lékařští odborníci, představitelé a zástupci vládních agend a příslušných úřadů, ale také zástupci mnoha společností, podnikajících ve zdravotnictví.

 

 

 

MT0A2708Ve spolupráci mezi ministerstvy zdravotnictví ČR a ČLR bylo připraveno sedm dohod mezi zdravotnickými, vědeckými nebo podnikatelskými institucemi. ČR se prezentovala jako moderní země, jejíž zdravotnictví a zdravotničtí odborníci dosahují světové úrovně. HMM rovněž přispělo k prohloubení spolupráce v podnikatelském sektoru a představilo a pomohlo ještě více otevřít čínský trh pro přední české firmy a exportéry.

ČR stojí již od samotného počátku na startu spolupráce v rámci Platformy 16+1 a v mnoha oblastech je dokonce lídrem a hybnou silou rozvoje spolupráce. Jednou z nich je právě zdravotnictví. Mezi ČR a ČLR existuje rozsáhlá zdravotnická spolupráce již od roku 2012.

„Výsledkem intenzivních kontaktů mezi oběma zeměmi v oblasti zdravotnictví byl v říjnu loňského roku podpis Memoranda o strategickém partnerství mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČLR. Jedná se výjimečný dokument, jehož paralelu lze v oblasti zdravotnictví hledat pouze ve zdravotnické spolupráci mezi Čínou a USA, Německem, Francií a Velkou Británií,“ říká Jaroslav Tvrdík, prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce, která se na rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi podílí význačnou měrou.

 

První centrum tradiční čínské medicíny v zemích SVE

Jedním z nejvýraznějších příkladů v rámci spolupráce Platformy 16+1, stejně jako spolupráce ČR a ČLR, v oblasti zdravotnictví je projekt první kliniky tradiční čínské medicíny v zemích SVE ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Představitelé FN Hradec Králové podepsali dne 15. 6. 2015 za účasti předsedy vlády ČR pana Bohuslava Sobotky, místopředsedkyně Státní rady ČLR paní LIU Yandong, ministryně zdravotnictví ČLR paní LI Bin a ministra zdravotnictví ČR pana Svatopluka Němečka memorandum o spolupráci ohledně vzniku vědeckého a výzkumného pracoviště tradiční čínské medicíny v Hradci Králové.

 

_MG_7760Prvním krokem bylo otevření česko-čínského centra pro výzkum tradiční čínské medicíny (TCM), k němuž slavnostně ve Fakultní nemocnici Hradec Králové došlo 17. června 2015. Během oficialního programu došlo též k vysazení česko-čínského stromu přátelství na půdě fakultní nemocnice.

Zřízení centra je prvním krokem k vybudování celé kliniky, kterou nemocnice plánuje postavit do tří let. Jednalo by se o unikátní zařízení v rámci zemí SVE, největší svého druhu ve středo a východoevropském regionu, které by se stalo vzdělávacím a výzkumným centrem pro celou tuto oblast. Podobná zařízení přitom už fungují například v západoevropských zemích. Celková výše investice dosáhne 250 milionů korun. Investorem a partnerem celého projektu se stala vláda samosprávné provincie a města Šanghaje, její zdravotnické a vzdělávací instituce a podnikatelský sektor Šanghaje. O jak významný krok se jedná dosvědčuje, že Šanghaj v rámci tradiční čínské medicíny spolupracuje s předními pracovišti světa jako je pařížská Sorbona nebo americká Mayo Clinic.

 

 

Oficiální stránky HMM s dalšími informacemi a fotografiemi naleznete zde: HMM_logo HMM_flags