Bylo otevřeno první česko-čínské centrum pro výzkum tradiční čínské medicíny

Bylo otevřeno první česko-čínské centrum pro výzkum tradiční čínské medicíny

Česko-čínské centrum pro výzkum tradiční čínské medicíny (TCM) bylo slavnostně otevřeno 17. června 2015 ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (FNHK) ve východních Čechách. Stalo se tak za přítomnosti místopředsedkyně čínské Státní rady paní LIU Yandong, generální ředitelky Světové zdravotnické organizace paní Margareth Chan, místopředsedy vlády ČR pana Pavla Bělobrádka, ministryně zdravotnictví ČLR paní LI Bin, ministra zdravotnictví ČR pana Svatopluka Němečka a řady dalších významných hostů.

 

Otevření centra bylo součástí doprovodného programu Summitu ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy (SVE) a Číny Health Ministers Meeting 2015, které se konalo ve dnech 15. – 17. června v Praze v rámci spolupráce zemí Platformy 16+1. Během summitu došlo také k podpisu Memoranda o spolupráci mezi FN HK a jejími partnery ze Šanghaje, které umožnilo zřízení centra a další společné kroky v oblasti TCM. Spolupráce FNHK a jejích šanghajských partnerů začala před dvěma lety a během krátké doby se stala vzorem v této oblasti dokonce pro celou Platformu 16+1.

Zřízení centra je prvním krokem. Na podzim 2015 chce nemocnice zpřístupnit ambulance TCM, do tří let pak spolu se svými partnery plánuje postavit zcela novou samostatnou kliniku, pro kterou již má připraven pozemek a projekt.

Jednalo by se o unikátní zařízení v rámci zemí SVE, největší svého druhu ve středo a východoevropském regionu, které by se stalo vzdělávacím a výzkumným centrem pro celou tuto oblast. Podobná zařízení přitom už fungují v celé řadě západoevropských zemích.

„Chceme nalézt model, jak bychom to mohli dělat v celé střední a východní Evropě,“ uvedl Roman Prymula, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, který celý projekt a spolupráci představil na zmíněném summitu.

 

_MG_7360_MG_7407_MG_7422_MG_7440_MG_7457_MG_7463_MG_7487_MG_7526_MG_7600_MG_7614_MG_7647_MG_7658_MG_7697_MG_7704_MG_7723_MG_7731_MG_7734_MG_7760_MG_7830_MG_7885_MG_7922_MG_7947_MG_7970_MG_7997_MG_8013_MG_8123_MG_8154_MG_8172_MG_8205_MG_8220_MG_8252_MG_8271_MG_8285_MG_8310_MG_8398_MG_8442_MG_8457_MG_8483

 

V rámci nyní otevřeného centra TCM budou ve FNHK působit dva lékaři ze Šanghaje, kteří budou provádět klinický výzkum a docházet za pacienty na další kliniky. Půjde nejprve o vědecký výzkum, který ukáže, kde má TCM potenciál a srovná její výsledky s léčbou západními metodami.

Nemocnice by ráda sledovala dopady léčby TCM v neurologii, například při léčbě roztroušené sklerózy, a také v onkologii. „Chceme využít výhod TCM a chceme tlumit nežádoucí efekty léčby západní, biologické léčby, tzn. bolest, případně zvracení etc., protože máme představu, že TCM má co nabídnout,“ sdělil Roman Prymula.

 

_MG_8271Nemocnice nebude nahrazovat západní léčbu metodami TCM, ale chce využít výhod obojího pro lepší péči a maximální zlepšení kvality života pacientů. TCM chce proto za tímto účelem rozvíjet komplexně.

„Mělo by se jednat o komplementární poskytování péče. My v žádném případě nechceme nahradit západní medicínu medicínou východní, ale chceme poskytovat integrovanou péči tam, kde výhody obou systému budou jasně dokumentovány,“ ujistil Roman Prymula.

Nejdříve by nemocnice začala rozvíjet péči v oblasti akupunktury a procedur na ni navázaných, případně akupresury. Postupně by se léčba a péče TCM měla ve FNHK dále komplexně rozvíjet. Nemocnice bude navíc spolupracovat s Lázněmi Bohdaneč, kde vzniká centrum TCM a kde se budou léčit klienti lázní.

Zřízení Česko-čínského centra pro výzkum tradiční čínské medicíny (TCM) a spolupráci v této oblasti umožnila i velmi rozvinutá spolupráce mezi ČR a ČLR v oblasti zdravotnictví. Tuto spolupráci, která se rozšířila i na Platformu 16+1, přivítal i předseda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka.

„V Číně je TCM přirozeně považována za národní poklad, za legitimní vědeckou disciplínu a těší se široké podpoře odborné i laické veřejnosti. Ve světě získává TCM stále větší oblibu a podporuje ji také Světová zdravotnická organizace. Pro moderní evropskou medicínu může být využití TCM vhodným doplňkovým nástrojem na léčení a zmírnění obtíží pacientů u některých diagnóz,“ sdělil během summitu premiér Bohuslav Sobotka.