Komora uzavřela nové memorandum. Umožní efektivnější podporu investic a exportu

Komora uzavřela nové memorandum. Umožní efektivnější podporu investic a exportu

Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce pomáhá českým podnikatelům a společnostem uspět na rozsáhlém čínském trhu, ať už se pohybují v jakémkoliv segmentu trhu, stejně jako českým institucím a regionům najít v Číně partnery pro investice v ČR. Podobné ambice v zahraničí má také Hospodářská komora České republiky. S ohledem na společné cíle proto obě instituce uzavřely v úterý 11. srpna 2015 zcela novou dohodu o spolupráci.

 

Ve společném memorandu si obě komory mimo jiné vytyčily za cíl podporu českých podnikatelů na čínském trhu, propagaci ČR a její podnikatelské sféry v Číně stejně jako podporu čínských investorů v ČR. Memorandum podepsali prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík.

„Uznáváme Hospodářskou komoru ČR jako hlavního reprezentanta podnikatelské veřejnosti v České republice a jsme rádi, že náš nový partner respektuje dlouhodobé vynikající výsledky naší Komory v oblasti česko-čínských vztahů,“ říká Jaroslav Tvrdík, prezident Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce. A dodává: „Uzavření tohoto Memoranda umožní mnohem efektivnější postup při realizaci čínských investic a podpoře exportu ve velmi dynamicky se rozvíjející spolupráci s ČLR.“

Obě komory chtějí společným úsilím zvýšit aktivity českých firem v Číně i čínských firem v ČR v souvislosti s profilováním ČR jako brány do EU, respektive do regionu střední a východní Evropy. Dohoda tak umožní například organizaci dalších podnikatelských misí do Číny, zajištění delegací na vybrané veletrhy a výstavy v Číně, ale i organizace misí z Číny do ČR.

 

komory_P1160489Obě organizace usilují nejen o podporu zvýšení vývozu českých podnikatelů do Číny, ale také o celkové posilování hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi. Zelenou tak mají podle prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého i čínské investice. Ty by měly mít pozitivní dopady v regionech ČR a také by se do jejich realizace měli maximálně zapojovat čeští subdodavatelé.

„Po změně vztahů České republiky s Čínskou lidovou republikou a loňské návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Číně a dalších zástupců vlády si od této dohody slibujeme užší spolupráci obou komor při organizovaní akcí s čínskými podnikateli a zároveň vznik nových obchodních vztahů českých a čínských firem při pracovních cestách ústavních činitelů do Číny,“ uvádí prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

 

Obě komory se významnou měrou podílí na budování vzájemných česko-čínských hospodářských vztahů, ať už v rámci příprav misí a delegací, tak i podnikatelských fór a kongresů. Smíšená česko čínská komora vzájemné spolupráce je pořadatelem China Investment Forum, spolupořadatelem Local Leaders Meeting, Health Ministers Meeting a řady dalších akcí pořádaných na platformě multilaterální nebo česko-čínské spolupráce. Na těchto akcích se setkávají stovky partnerů nejen z ČR a ČLR, ale i ze zemí střední a východní Evropy. Mezi největší letošní akce pořádané Hospodářskou komorou ČR zase patří Česko-čínské podnikatelské fórum v Praze, kterého se zúčastnilo na devadesát čínských a šedesát českých podnikatelů.