X. zasedání Ekonomického smíšeného výboru mezi vládou České republiky a Čínské lidové republiky

X. zasedání Ekonomického smíšeného výboru mezi vládou České republiky a Čínské lidové republiky

Dne 11. září 2015 se v Pekingu uskutečnilo X. zasedání Ekonomického smíšeného výboru mezi ČR a ČLR. Vedoucím české delegace na tomto zasedání byl náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček, čínskou delegaci vedl představitel Číny pro mezinárodní obchod a náměstek ministra obchodu ČLR Zhong Shan. Na zasedání Ekonomického smíšeného výboru obě strany konstatovaly, že od posledního zasedání, které proběhlo v Praze v srpnu minulého roku, zaznamenala vzájemná obchodní výměna, tok investic a další oblasti hospodářských vztahů výrazně pozitivní vývoj. Příkladem v tomto směru jsou čínské investice v ČR v oblasti finanční sféry a průmyslu, zřízení několika zastoupení českých firem v Číně, zavedení přímého leteckého spojení mezi Prahou a Pekingem a v neposlední řadě stoupající počet čínských turistů v ČR, který letos zřejmě dosáhne 300 000 návštěvníků. Výrazným podnětem pro rozvoj spolupráce byly významné mezistátní návštěvy, které proběhly v tomto období.

 

Více naleznete ve zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.