Během návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky v Číně bylo podepsáno 31 dohod

Během návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky v Číně bylo podepsáno 31 dohod

Vztahy mezi Českou republikou (ČR) a Čínskou lidovou republikou (ČLR) zaznamenávají v posledních dvou letech mimořádnou dynamiku a obě země jsou svědky jejich velmi úspěšného vývoje v celé řadě oblastí. K jejich dalšímu prohlubování přispěla oficiální státní návštěva premiéra ČR Bohuslava Sobotky v Číně ve dnech 21. – 27. listopadu 2015. K hlavním prioritám premiérovy cesty patřil rozvoj spolupráce obou zemí v oblasti hospodářství, financí, zdravotnictví, lázeňství, cestovního ruchu a s ním související dopravy, energetiky a průmyslu, ale také sportu či vysokého školství. Během návštěvy bylo podepsáno celkem 31 dohod a memorand v nejrůznějších oblastech.

 

D4S_6566Jedním z klíčových byl podpis Memoranda o porozumění mezi vládou ČLR a vládou ČR o společné podpoře iniciativy „Ekonomické pásmo Hedvábné stezky a Námořní Hedvábné stezky pro 21. století“. ČR spatřuje v tomto významném ekonomickém projektu vynikající základ pro další komplexní spolupráci.

ČR má také zájem stát se centrem významných čínských finančních institucí v Evropě, a za tímto účelem bylo uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Úřadem vlády ČR a Industrial Commercial Bank of China. V neméně důležité oblasti investic došlo k podpisu memoranda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem obchodu ČLR o vytvoření společné pracovní skupiny pro tuto oblast. Dále byla uzavřena například dohoda o strategické spolupráci mezi Středočeským krajem a společností Changhong a Memorandum o strategické spolupráci mezi Pivovary Lobkowicz a Hebei Binyang Group.

V oblasti stále se rozvíjejícího cestovního ruchu byla podepsána společná deklarace mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Národním úřadem pro turismus ČLR o partnerství Číny při veletrhu Holiday World 2016. Uzavřena byla také rámcová dohoda o prodeji Le Palais Hotel v Praze, který společnost China CEFC Energy Company Limited plánuje začlenit do svých aktivit v tomto odvětví.

Další pokrok zaznamenala oblast lázeňství. Během návštěvy premiéra Sobotky došlo k dohodě o lázeňské investici v Pasohlávkách mezi Jihomoravským krajem a provincií Hebei. Uzavřena byla také dohoda mezi Národní komisí pro zdraví a rodinné plánování provincie Hebei a Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce o léčebném pobytu 40 dětí z provincie Hebei v ČR a také dohoda mezi Národní komisí pro zdraví a rodinné plánování ČLR a Smíšenou česko čínskou komorou vzájemné spolupráce o pobytu 200 českých dětí v Číně.

 

D4S_7565K posunu došlo během návštěvy premiéra Sobotky i v oblasti zdravotnictví. Bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Národní komisí pro zdraví a rodinné plánování ČLR o rozvoji tradiční čínské medicíny (TCM) v ČR a podpoře rozvoje kliniky TCM ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (FNHK) a také Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, FNHK, TCM nemocnicí Shuguang a společností China CEFC Energy Company Limited o vybudování kliniky tradiční čínské medicíny ve FNHK. K dalším bodům v oblasti zdravotnictví patřil podpis memoranda o porozumění mezi nemocnicí ve Znojmě a Centrem TCM provincie Hebei. Další dohody uzavřela například společnost SOTIO s nemocnicemi Shanghai Chest Hospital a Sino-Japan Friendship Hospital. Spolupráci v oblasti očkování pak potvrdily Česká lékařská společnost J.E. Purkyně a Šanghajské centrum pro kontrolu nemocí.

Další rozvoj spolupráce zaznamenala oblast sportu, kde došlo k uzavření Memoranda o spolupráci mezi Českým olympijským výborem a Čínským olympijským výborem a Memoranda o spolupráci mezi Fotbalovou asociací ČR a Fotbalovou asociací ČLR. V rámci něj dojde například k výchově mládeže a tréninku čínských dětí v ČR či ke vzdělávání trenérů.

Uzavřena byla také memoranda o spolupráci v oblasti výzkumu mezi společností Huawei a Vysokou školou báňskou a Českým vysokým učením technickým.

Foto: Úřad vlády České republiky