Velvyslanec Číny: Budujeme most česko-čínského přátelství

Velvyslanec Číny: Budujeme most česko-čínského přátelství

Nový čínský velvyslanec v České republice Čang Ťien-min věří, že v současnosti za společného úsilí obou stran vstoupily čínsko-české vztahy do nejlepšího období v historii. „China Investment Forum může přispět k tomu, aby byly ještě lepší,“ prohlásil ambasador před zahájením fóra, které začíná příští týden v Praze.

 

V Praze se nyní koná Čínské investiční fórum, věříte v jeho úspěch a v uspořádání příštího ročníku i dalších?

China Investment Forum Čínské investiční fórum patří mezi důležité formy realizace rámce „16+1“. Ta slouží jednak k podpoře obchodní a investiční spolupráce mezi Čínou a Českem, ale také k povzbuzení ekonomické a obchodní výměny a spolupráce mezi Čínou a všemi zeměmi střední a východní Evropy. Od založení tohoto fóra bylo dosaženo mnoha pozitivních výsledků, a tudíž se obecně očekává, že bude možné pořádat ho i nadále. Věřím, že pokud bude fórum přispívat ke spolupráci „16+1“ a bude znamenat reálný přínos pro lidi z Číny a ze zemí střední a východní Evropy, bude mít určitě silný náboj. A věřím zároveň, že se bude nejen nadále pořádat, nýbrž bude stále lepší. Všechny zúčastněné strany této akci přikládají velkou důležitost, program je velmi bohatý a věřím, že prostřednictvím výměny na fóru bude možné ještě lépe propojit iniciativu „Pásmo a stezka“ s rozvojovými strategiemi zemí střední a východní Evropy a se strategií Evropské unie „Euro-Asian Connectivity Strategy“, což přinese neomezené všestranně výhodné obchodní příležitosti podporující společný rozvoj.

 

Co považujete za silné stránky české ekonomiky? Jakým způsobem je možné proniknout na čínský trh a přilákat čínské spotřebitele?

Česká republika je členem Evropské unie a důležitou zemí střední a východní Evropy. Díky své poloze v centru Evropy má komfortní dopravní spojení se sousedními zeměmi. Je to také důležitá země ležící na ose projektu “Pásmo a stezka” a plně podporuje iniciativu “Spolupráce 16 + 1”. Česká republika má významnou průmyslovou základnu, řada jejích průmyslových odvětví zaujímá přední místo v regionu i ve světě. České automobily, obráběcí stroje, textilní stroje, optické přístroje, ekologická zařízení, biofarmaceutika, pivovarnictví jsou známé po celém světě. Vidíme také, že Česká republika implementuje strategii Průmysl 4.0 a úroveň využívání digitalizace a umělé inteligence se neustále zvyšuje. Premiér Andrej Babiš ve své vizi pro Českou republiku do roku 2035, tedy v knize „O čem sním, když náhodou spím“, napsal, že smart cities a smart vesnice jsou důležité cíle, kterých se v budoucnu bude snažit Česká republika dosáhnout. V budoucnu budou Čína a Česká republika nacházet široký prostor pro rozvoj spolupráce při hledání společných strategických řešení, při modernizaci průmyslu a zlepšování úrovně digitalizace a umělé inteligence. Čína je obrovský trh s 1,3 miliardy obyvatel. Čína se už stala nejdůležitějším zahraničním trhem pro společnosti Home Credit a Škoda Auto. Věřím, že spolu s dalším prohlubováním reforem v Číně a díky širšímu otevírání se světu, se bude nadále zlepšovat životní úroveň čínského lidu a na čínský trh se tak dostane čím dál tím více zajímavých produktů a technologií z České republiky.

 

Může být čínská ambasáda mostem, který spojuje Čínu a Českou republiku?

Jeden český přítel mi řekl, že v ohledu na počet obyvatel a rozlohu je Česká republika prostě malá země. Avšak v Číně máme rčení „Někdy se může stopa zdát krátká, zatímco palec dlouhý“. Znamená to, že se musíme aktivně učit ze silných stránek ostatních, abychom kompenzovali své nedostatky. V Česku pracuji zatím krátkou dobu, ale už vnímám, že tato země má mnoho jedinečného a že například v oblasti ochrany kulturního dědictví, školství, zdravotnictví nebo zimních sportů se zde můžeme hodně naučit. Jak řekl prezident Si Ťin-pching, „Touha lidí po lepším životě tvoří cíl našeho úsilí.“ Prostřednictvím vzájemného učení a reflektování můžeme lépe využít potenciál vzájemné spolupráce a prohlubovat naše strategické partnerství, což je ve společném zájmu lidí obou zemí.

Jako velvyslanec v České republice jsem připraven spolu se svými kolegy usilovat o to, abychom budovali most čínsko-českého přátelství a sloužili spolupráci mezi národy našich dvou zemí.

 

Jste v České republice rovný měsíc. Jaké jsou vaše první dojmy z Prahy a případně ze zbytku země, který jste za tu dobu stačil navštívit?

Na Ministerstvu zahraničních věcí Čínské lidové republiky pracuji skoro třicet let a pověření úřadem velvyslance v České republice považuji za velkou čest a zároveň za velkou odpovědnost. Od nástupu do úřadu jsem se dostal do kontaktu s lidmi napříč českou společností, a díky tomu jsem hluboce pocítil pracovitost, zkušenosti, vřelost a profesionalitu Čechů. Při procházkách Prahou jsem si všímal dlouhé historie českého národa, jeho bohaté kultury, krásného prostředí a skvělého řádu, který zde panuje. Využil jsem možnosti navštívit Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, kde jsem se přesvědčil o silné průmyslové základně republiky a o zdejších vynikajících inovačních schopnostech. Dá se říct, že čím víc se toho o Česku a Češích dozvídám, tím víc se mi tu líbí. Současně roste i moje motivace a důvěra, že zde odvedu dobrou práci.

 

Na jakých základech mohou česko-čínské vztahy stavět především?

Čínsko-české vztahy mají hluboký historický základ. Česko bylo jednou z prvních zemí, které s novou Čínou navázaly diplomatické styky, což v Číně zanechalo velmi dobrý dojem. Na začátku padesátých let poskytlo tehdejší Československo Číně přes 670 zemědělských strojů a ve městě Cangzhou v provincii Hebei byla založena Farma čínsko-československého přátelství o rozloze více než 6660 hektarů, která tehdy byla nejvíce mechanizovanou farmou v celé zemi. Na této farmě jsou dodnes zachovány sochy českých odborníků a čínských traktoristů, které Češi zaučovali. V roce 1959 se prvního ročníku strojírenského veletrhu v Brně zúčastnila čínská delegace vedená tehdejším místopředsedou Státní rady Xi Zhongxunem.

V současnosti za společného úsilí obou stran vstoupily čínsko -české vztahy do nejlepšího období v historii. Prezident Si a prezident Miloš Zeman se během několika krátkých let setkali už šestkrát a dosáhli významného konsenzu ohledně prohlubování politické důvěry a podpory vzájemné výměny a spolupráce ve všech oblastech. Největšího pokroku bylo dosaženo v březnu roku 2016, kdy prezident Si Ťin-pching uskutečnil historickou státní návštěvu České republiky a obě strany uzavřely strategické partnerství. Prezident Zeman zanedlouho povede delegaci, která se zúčastní prvního ročníku Čínského mezinárodního veletrhu dovozu v Šanghaji, China International Import Expo. Čínsko-české vztahy mají stále bohatší obsah a jejich význam již překročil bilaterální rozměr. Česká republika je důležitým partnerem Číny také v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“ a spolu- práce ve formátu „16+1“. Zároveň se těšíme, že v budoucnosti budou čínsko-české vztahy ještě lepší.

 

Jaký je hlavní cíl zmíněného China International Import Expo?

V současné době už nastala transformace čínské ekonomiky z fáze rychlého růstu do fáze takzvané high quality economy. Vidíme neustálý nárůst poptávky po kvalitním a osobitém zboží a službách. V následujících pěti letech doveze Čína zboží a služby za více než 10 bilionů amerických dolarů. Doufáme, že díky tomuto prvnímu roční- ku China International Import Expo se nám podaří vybudovat otevřenou platformu pro mezinárodní spolupráci, s jejíž pomocí se do Číny dostanou zajímavé, osobité a konkurenceschopné služby a zboží z celého světa. China International Import Expo je první veletrh na světě pořádaný státem, jehož hlavním tématem je import. Zároveň jde o politické vyjádření čínské vlády, že podporuje a nadále bude podporovat novou etapu otevírání se světu na vysoké úrovni.

Česká vláda považuje China International Import Expo za velmi důležitý. Pro české podniky zarezervovala výstavní plochu o rozloze téměř 500 metrů čtverečních. Delegaci českých podnikatelů, kteří se zúčastní veletrhu, povede sám prezident Zeman. Přál bych si, aby česká média o veletrhu přinášela co nejvíce informací a napomohla ještě širší účasti předních českých firem a společností. Aby se na čínský trh dostalo ještě více českých výrobků a služeb nejvyšší kvality, a tím se podpořil vzájemně prospěšný rozvoj obou našich zemí.

 

Rozhovor vydala Česká tisková kancelář. Celý rozhovor najdete zde: https://www.ceskenoviny.cz

Zdroj Foto: ČTK/Ceskenoviny.cz