Médea Group

logo_medea

Médea Group je největší českou mediální agenturou, která je členem mezinárodní sítě Havas Média a má zastoupení v 91 zemích světa. Zahrnuje mimo jiné tyto dceřinné společnosti:

MÉDEA:

Reklamní agentura, která se zaměřuje na monitoring a analýzu reklamního trhu, poradenství a mediální plánování, marketingovou a reklamní komunikaci, nákup mediálního prostoru a další aktivity.

MÉDEA CONSULTING:

Společnost poskytující právní, daňové a finanční poradenství.

MÉDEA CREATIVITY:

Grafické studio, které se zaměřuje na oblast tištěné inzerce (knihy, brožury, noviny a časopisy apod.), outdoorové reklamy a webdesignu.

MÉDEA DISCOUNT:

Společnost, která se zabývá efektivním nákupem mediálních aktivit.

MÉDEA INTERACTIVE:

Agentura zabývající se online marketingem (sociální média, vyhledávací marketing, marketing šířený prostřednictvím emailů a mobilních telefonů apod.).

MÉDEA PUBLIC RELATIONS:

PR agentura zaměřující se na poradenství v oblasti vztahů klientů s médii, veřejností a krizovou komunikaci.

MÉDEA PROMOTION:

Agentura zabývající se plánováním, organizací a komplexním zabezpečením kulturních, charitativních, sportovních či společenských akcí.

MÉDEA RESEARCH:

Nabízí kompletní servis v oblasti spotřebitelských analýz, marketingových výzkumů, detailních analýz trhu a poradenství, včetně provozu vlastního callcentra.

WWW stránky společnosti:
http://group.medea.cz