Deloitte Advisory

Logo-DeloitteDeloitte Advisory, s.r.o.

Společnost Deloitte poskytuje poradenské služby v oblastech strategického podnikového managementu, auditu, daňového, právního a finančního poradenství řadě velkých společností, rychle se rozvíjejícím firmám a veřejným institucím.

www.deloitte.com