Renards

Renards

Skupina Renards poskytuje špičkové odborné poradenství v oblasti podpory podnikání českých i zahraničních subjektů na území České republiky.

Podstatou služeb skupiny Renards je nalézání a zajišťování vhodných způsobů financování projektů našich klientů. V praxi má tato služba podobu komplexního zajištění dotace z národních programů, strukturálních fondů EU, státních investičních pobídek či komunitárních programů.

Našim klientům jsme partnery nejen v době přípravy či realizace konkrétní investice, ale zajišťujeme pro ně i pravidelný servis v podobě monitoringu příležitostí financování jejich záměrů, zasílání relevantních aktualit a pořádání odborných seminářů.

Pozice skupiny Renards jako leadera oboru je dána kombinací několika významných faktorů. V první řadě se jedná o vysokou úspěšnost našich projektů – neměříme ji přitom pouze procentem úspěšně vyřízených žádostí o dotaci, které je vysoce nad průměrem trhu, ale zejména spokojeností našich klientů doložitelnou zpravidla opakovanou spoluprací. Podmínkou tohoto dlouhodobého partnerství je stabilita a důvěryhodnost – skupina Renards je na trhu od vstupu České republiky do Evropské unie. Společně s úspěchy projektů našich klientů přitom roste také odborná kapacita skupiny Renards. Ta je nyní založena na více než 30 interních odbornících a řadě externích spolupracovníků. Cílená specializace každého z nich je zárukou vysoké odbornosti i při velmi širokém portfoliu řešených témat. Renomé, které jsme díky tomuto koncepčnímu rozvoji získali, je doložitelné i úzkou spoluprací se třemi uznávanými bankovními domy – Komerční bankou, UniCredit bankou a GE Money bankou.